Architektonická soutěž
na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby
Rozhledna Hýlačka

v katastrálním území Horky u Tábora - příměstská část Větrovy
a na vyhledání budoucího zpracovatele úplné projektové dokumentace

Klub českých turistů Tábor ve spolupráci s městem Tábor, vyhlašuje dne 16. 7. 2012 architektonickou soutěž na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby ROZHLEDNA HÝLAČKA, v katastrálním území Horky u Tábora - příměstská část Větrovy a na vyhledání budoucího zpracovatele úplné projektové dokumentace. Na konání soutěže a ocenění vítězných návrhů finančně přispělo město Tábor.

Soutěžní podmínky a podklady jsou zveřejněny na webových stránkách Klubu českých turistů Tábor, města Tábor a České komory architektů. Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů. Můžete se s nimi seznámit ve formátu PDF nebo DOC

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven do 31. 08. 2012 do 12:00 hodin. Soutěžní návrhy bude hodnotit odborná porota a přizvaní odborní znalci.

V souladu s článkem 5 těchto podmínek zveřejňujeme následující soutěžní podklady, které pro usnadnění práce nabízíme také zabalené do jednoho kompletního ZIP-archivu (10.7 MB):

Nová rozhledna nahradí původní 91 let starou stavbu dřevěné rozhledny, která byla od roku 1995 prohlášena nemovitou kulturní památkou a 1. 1. 2012 v ranních hodinách z dosud neznámého důvodu zcela podlehla požáru. Na podporu výstavby nové rozhledny na vrchu Hýlačka probíhá i nadále veřejná sbírka, kterou pořádá Klub českých turistů Tábor. Příspěvky je možno zasílat na účet číslo 249362410/0300 nebo přispívat do sbírkových kasiček, jejichž seznam naleznete na hlavní stránce o rozhledně Hýlačka.


Odpovědi na dotazy k architektonické soutěži jsou již k dispozici.

Zpřesněné odpovědi na časté dotazy a sdělení k architektonické soutěži vydané dne 27. srpna.

Výsledky architektonické soutěže zveřejněné dne 21. září.
Oceněny byly tyto návrhy: