Společné akce KČT Tábor a DAV

3. týden společné turistiky KČT Tábor a DAV Konstanz

Třetí týden společné turistiky se konal ve dnech 29. 8. - 5. 9. roku 1999, ve kterém si naši němečtí přátelé připomněli 125. výročí založení kostnické sekce DAV.

Konstanzer HütteSetkali jsme se na okraji městečka St. Anton am Arlberg, odkud jsme dojeli a došli ke Konstanzer Hütte, s jejíž novou podobou (původní chatu strhla na konci 80. let lavina bahna, kamení a kmenů stromů) nás chtěli členové DAV seznámit. Na této chatě jsme také přenocovali.

VerwallDruhý den jsme podnikli krátkou túru do jejího okolí vzhůru údolím Verwall. Velmi dobře jsme si při ní mohli prohlédnout pozůstatky poslední zimy, která s sebou přinesla neobvykle velké množství sněhu a lavin. Jejich pozůstatky vydržely až do konce srpna, jak dokumentuje i fotografie z cesty profrézované lavinou ve výšce pouhých 1850 m n. m. I když bylo 30. srpna, přesahovaly pozůstatky laviny výšku 4 m.

Po krátkém odpočinku u Konstanzer Hütte jsme se vrátili k autům a přesunuli se do Rätikonu, kde na nás již čekala většina přátel z dřívějších společných akcí. Předali jsme blahopřání k již zmíněnému výročí a ve velmi příjemné atmosféře jsme zavzpomínali na světlejší i horší časy v minulosti obou našich spolků. Protože nám počasí přálo, mohli jsme se v následujících dnech věnovat vysokohorské turistice v oblasti Montafonu.

GeißspitzePři první túře v Montafonu jsme přes Hätaberger Joch zdolali vrchol Geißspitze (2334 m n. m.). Protože se počasí nadmíru vydařilo, prodloužili jsme si návrat o hřebenovou trasu přes Kreuzjoch a Grüneck.

Klostertaler GletscherBlízkost sousední horské skupiny Silvretta jsme využili ke zdokonalení našich znalostí technik pohybu po ledovci (v případě několika našich členů dokonce k vůbec prvnímu praktickému seznámení s nimi). Skvělou oporou nám při tom byla přítomnost předsedy kostnické sekce DAV, který je velmi zkušeným vůdcem ledovcové VHT. Společně jsme podnikli jednodenní ledovcovou túru na vrchol Schneeglocke (3225 m n.m.).

Od jezera Silvretta jsme se vydali údolím proti proudu Klostertalerského potoka směrem ke švýcarské hranici k nikdy nedokončené Klostertalhütte a dále na Klosterpaß, dokud nás poslední pozdrav turistického značení v podobě na kameni namalované doleva ukazující šipky doprovázené nápisem "Schneegl." nenasměroval přímo vzhůru ke Klostertalerskému ledovci. Po něm jsme vystoupali do Rotfluhlücke a velmi jemnou suťovinou, kterou po sobě zanechal ledovec ustupující na jižní straně z vrcholu, jsme vystoupali až na vrchol Schneeglocke.

Vrchol Schneeglocke

Následujícího dne jsme se ještě vydali do sedla Drusentor (2343 m n. m.) a vstoupili až na švýcarské území.

Husův dům

Po třech dnech příjemně strávených VHT jsme se rozloučili s rakouskými Alpami a po švýcarské straně Bodamského jezera jsme dojeli do Kostnice, druhý den jsme se seznámili s jejími pamětihodnostmi a s doklady historických vazeb našich dvou měst. Při závěrečné společné oslavě, jíž se zúčastnila řada dalších členů DAV, kteří se s námi nemohli setkat během pracovního týdne, jsme si ještě jednou připomněli 125. výročí založení kostnické sekce DAV.Husův kámen

Zpět do Čech jsme pak odjizděli s pocitem, že jsme ještě více upevnili naše partnertví a získali další přátele z řad těch členů DAV, s nimiž jsme se při této příležitosti setkali vůbec poprvé


2. týden   Zpět na seznam společných akcí KČT Tábor a DAV Konstanz   4. týden