Hlášení změn osobních údajů člena KČT Tábor

Tato stránka slouží výhradně pro hlášení změn v osobních údajích stávajícího člena KČT Tábor, pro přihlášení nového člena přejděte, prosím, sem.

Na tomto místě musíte vyplnit číslo svého členského průkazu. V zájmu lepší bezpečnosti celé, abychom snáze odhalili lidi, kteří si jen chtějí hrát. Ze stejného důvodu požadujeme vyplnění jména a příjmení. Hlášení změn, v nichž se tyto 3 údaje nebudou shodovat se současným stavem evidence, budou ignorována.

Z ostatních údajů vyplňte pouze ty informace, které se změnily. V případě, že chcete informovat o zrušení telefonu bez náhrady, prostě vložte do příslušné položky znak "-".

Rodné číslo zadávejte pouze tehdy, došlo-li u vás ke změně tohoto údaje (v souvislosti s odstraňováním duplicit rodných čísel) a zadávejte jej bez lomítka.

Hlášenka změn osobních údajů člena KČT Tábor

Identifikace člena

Číslo členského průkazu 
  / 
Dosavadní jméno
Dosavadní příjmení

Změněné osobní údaje

Titul (před)
Jméno
Příjmení
Titul (za)

Ulice
Č.popisné
/
/
Č.orientační
PSČ
Obec

Telefon domů
Telefon do zam.
Mobil
E-mail