Chrášťanský vrch

(Přírodní rezervace)

Je to vrchol v Šumavském podhůří a též přírodní rezervace v jeho jihovýchodním svahu v okrese Český Krumlov. Je mělkým sedlem oddělen od vrchu Vysoká Běta (803 m n. m.), jehož vrchol se nachází asi 800 metrů jiho-jihovýchodním směrem. Geomorfologicky spadá do celku Šumavské podhůří, podcelku Prachatická hornatina, okrsku Buglatská vrchovina a podokrsku Pískovokamenská vrchovina.

chrastansky.jpg, 192kB
Katastrální území Brloh (okres Český Krumlov)
WGS84 souřadnice 48°59'11.52", 14°12'33.31"
Katastrální výměra 16,8713 ha
Nadmořská výška 672 − 778 m
Rok vyhlášení 2002

Předmět ochrany

Květnaté bučiny a suťové lesy na příkrém svahu s charakteristickou druhovou skladbou stromového, bylinného a mechového patra a vegetace narušovaných míst a stinných skal, s výskytem ohroženého druhu měsíčnice vytrvalé, společenstva ptáků starých smíšených lesních porostů.

Rostliny

Rostou zde bažanka vytrvalá, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, kostřava nejvyšší, pitulník horský aj. V lesních porostech jsou zastoupeny buk lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, javor klen, javor mléč a jilm horský.

Živočichové

Z ptáků se vyskytují zejména kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, strakapoud velký a holub doupňák. Vedle ptáků jsou v rezervaci významní také zástupci bezobratlých, zejména ze skupiny xylofágních brouků.

KulisekNejmensi.jpg, 59kB

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Josefína Kačírková