Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Chráněná území Táborska

Mapa zvláště chráněných území Táborska Borkovická blata Černická obora Černýšovické Jalovce Doubí u Žíšova Dráchovské tůně Farářský rybník Granátová skála Horusická blata Hroby Choustník Chýnovská jeskyně Jesení Kladrubská hora Kozí vršek Kozlov Kozohlůdky Kutiny Luční Luna Nový rybník u Soběslavi Ostrov Markéta Pacova hora Písečný přesyp u Vlkova Rod Ruda Stročov Stříbrná huť Vlásenický potok Zeman Židova strouha

 

Z velkoplošných zvláště chráněných území zasahuje na území pouze Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Proto se při zkoumání nejbližších zvláště chráněných území zaměříme na maloplošná zvláště chráněná území Táborska.

Tato maloplošná území spadají pod správu nejbližších chráněných krajinných oblastí, což jsou Blaník, Blanský les a Třeboňsko.

V současnosti je na Táborsku vyhlášeno celkem 30 maloplošných zvláště chráněných území: