Projekt Naše sopky

Projekt o sopkách České republiky zpracovali studenti 2.C a 2.B Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky v roce 2016.

Stylování navrhl Milan Chlaň z 2.C, obě loga projektu vytvořil Jiří Krejčí rovněž z 2.C. Každý z dalších studentů zpracoval obsahovou náplň stránky o jedné z v projektu popsaných sopek.

Hlavním kritériem pro zařazení sopky do projektu byla míra zachovalosti samotného tělesa sopky. Proto se projekt nezabývá některými zdánlivě známějšími lokality vulkanického původu, v nichž se však často dochoval např. jen přívodní kanál lávového proudu.

Richard Černý