Dubolka

nadmořská výška: 379 m
geologie: čedičový vulkán, struskový kužel, sopuch
geomorfologické začlenění: Jičíněveská pahorkatina
Turnovská pahorkatina
Jičínská pahorkatina
Severočeská tabule
lokalizace: souřadnice WGS84 50°26'58.761" N, 15°15'2.915" E
v okolí obce Ohařice
ochrana: PP Dubolka od r. 1990
okolní sopky:
jiné pozůstatky sopečné činnosti:

Dubolka se nachází jihozápadně od vesnice Ohařice. Má 15-20 metrů. Společně s nedalekou Svatou Annou a s vrchem Houser patří do jedné sopečné rodiny – jsou spolu soustavou erozních trosek drobných vulkánů. Všechny tři kopce leží na tektonické linii V-Z a jsou budovány chaotickou směsí čedičových strusek, tufů, vulkanických brekcií a drobných čedičových žil. Geologickým podložím vulkánů jsou vrstvy křídlových pískovců a slínovců. Kromě hlavního návrší se Dubolka skládá ještě z dvou menších, severněji ležících enkláv v polích. Západněji položená se nazývá Špičák, východněji položená nemá název. Obě představují pravděpodobně zbytky vedlejších parazitických kuželů. Na Dubolce se vyskytují teplomilné a suchomilné rostliny Na částečně odlesněné a trávou porostlé Dubolce rozkvétá např. pamětník rolní, válečka prapořitá, zvonek broskvolistý a prvosenka.

Použitá literatura

Autor: Karolína Janečková, 2.C