Velký a Malý Roudný

(německy: Alter Rautenberg, Junger Rautenberg)

Základní informace
nadmořská výška: 780 m, 771 m
geologie: stratovulkán
geomorfologické začlenění: Roudenská vrchovina
Bruntálskán vrchovina
Nízký Jeseník
Jesenická podsoustava
lokalizace: Souřadnice WGS84 49°53'26.365" N, 17°31'20.528" E
u obce Roudno
ochrana: NPP Velký Roundý vyhlášená 26. 4. 1966, 81 ha
okolní sopky: Uhlířský vrch, Venušina sopka
jiné pozůstatky sopečné činnosti:

Velký Roudný je kupovitý kopec s dnes zalesněným vrcholem a nápadnými pruhy dřevin mezi loukami na úbočí. Spolu s Malým Roudným tvoří dva výrazné vrcholy nad obcí Roudno (okres Bruntál) a hladinou Slezské Harty. Sopka se rozkládá v katastrálním území obce Roudno, východně od její zástavby. Sopka byla činná naposledy před jedním až dvěma milióny let, tj. koncem třetihor a počátkem čtvrtohor. Jedná se o nejzachovalejší stratovulkán na Moravě.

Velký Roudný je také nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku. Na vrcholu je dosud patrná kráterová prohlubeň kuželovitého tvaru. Na stavbě masivu sopky se podílí jak sypký vulkanický materiál, tak i čedičová láva. Ta tvoří na úbočí Velkého Roudného i čtyři lávové proudy, z nichž nejdelší dosahuje 5 km délky a přelévá se přes štěrkovou terasu řeky Moravice. V místech dnešní vodní nádrže Slezská Harta přehradil lávový proud tok řeky Moravice, čímž vzniklo velké jezero, do něhož padaly sopečné vyvrženiny. Z nich se vytvořily usazeniny pórovitých tufitů, které se těžily jako dobrý stavební materiál. Dodnes se nachází v okolí obcí Razová a Karlovec. V nejdelším lávovém proudu, tekoucím na severovýchod, se v katastru obce Bílčice nachází činný lom na těžbu čediče.

Dne 27. října 2007 byla na vrcholu Velkého Roudného otevřena dřevěná rozhledna. Hlavním investorem stavby byla obec Roudno a Mikroregion Slezská Harta. Jde o 20 metrů vysokou šestipatrovou dřevěnou konstrukci na betonových základech s krytou vyhlídkovou plošinou ve výšce 17 metrů. Z té se může najednou rozhlížet až 16 lidí a k vidění je mimo jiné panorama nejvyšších vrcholů Hrubého i Nízkého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko nebo také Oderské vrchy. Na výstavbu rozhledny bylo použito asi 18 tun modřínového dřeva a stavba stála přibližně 1,3 mil. Kč. Rozhledna je volně přístupná po celý rok a vstupné se neplatí. Z obce Roudno vede na vrchol zelená turistická značka.

Použitá literatura

Autor: Miroslav Dvořák, 2.C