Ohniska světových konfliktů

Nigérie

Země s bohatou zásobou ropy

Lokalita

Západní Afrika

Nigeria_political.png
Kontinent: Afrika
Zasažené území: Jihovýchodní Nigérie
Doba vzniku konfliktu: 1967 - 1970
Důvod konfliktu: Boje o moc
Odhad počtu obětí: Více než milion obětí
Současný stav: Nesváry mezi obyvateli

Časová osa konfliktu

1967-1970 - občansá válka
1975 - nekrvavý státní převrat
1998 - svobodné a legitimní volby

Vznik konfliktu

Napjatá situace byla v Nigérii již od jejího vzniku v roce 1960. Hlavními příčinami sporů byly boje o moc v rámci federální struktury mezi etnickými skupinami. Hlavními etniky, žijícími v této africké zemi, jsou Hausové - muslimové žijící na severu země, Jorubové žijící na západě a křesťanští Ibové, obývající jihovýchod země.

Dosavadní vývoj

Etnické skupiny Ijaw, Igbo, Itsekiri, Ogoni, Isoko a Urhobo. Tyto etnické skupiny mají mnoho nevyřešených sporů z minulosti, dnes se k tomu přidávají spory o rozdělování zisků z těžby ropy. Proto lidé trpí chudobou a nemocemi, protože je poškozené potrubí a nejsou peníze na opravu.

Současný stav

Během posledních měsíců bylo v Nigérii několik místních konfliktů. Většina jich připadá na nepřátelství mezi křesťany a musliny, část se týká i nepřátelství mezi jednotlivými etnickými a jinými kulturními skupinami.

Předpokládaný vývoj

Největším nebezpečím bude kriminalita na jihu země a růst islámského fundamentalismu na severu. Zahraniční politika země bude pokračovat ve smyslu zvýraznění vlivu Nigérie v Africe.

Literatura

Autor: Žaneta Musilová, 2.D, 2013