Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Černý potok

Horšovský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště Černovrší (755 m n. m.)
Ústí zprava do Radbuzy u Horšovského Týna (372 m n. m.)
Délka toku 27,8 km
Rozloha povodí 170,3 km²
Průměrný průtok u ústí 1,02 m³/s

Přítoky

Černý potok

Průběh toku

Černý potok pramení v Českém lese a teče do podhůří severně směrem na Ohnišťovický rybník. K soutoku s Radbuzou se obrací na severovýchod a v dolní části toku je vodárenské ochrané pásmo.

Zajímavá místa poblíž toku

Trhanov

Poprvé je Trhanov připomínán až v roce 1621. V letech 1676–1677 si zde nechal tehdejší majitel panství Wolf Maxmilián Laminger z Albenreuthu (alias Lomikar) vybudovat své sídlo – barokní zámek. Ten se později stal symbolem útlaku chodského lidu, který vyvrcholil 28. listopadu 1695 v Plzni popravou chodského vůdce Jana Sladkého Koziny. Dále se zde nachází chodský zámek empírově přestavěný, kostelní věž s cibulovitou kopulí a několik roubených a zděných domů. Zajímavá je také Lomikarova alej a rekreační střediska: Pec, Babylon, Černý rybník a další.

Klenčí pod Čerchovem

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Svůj význam město získalo převážně kvůli významným památkám, jako Muzeum J.Š. Baara, kostel sv. Martina a barokní fara. Přírodní rezervace Postřekovské rybníky tvoří soustava více než 20 menších obhospodařovaných rybníků obklopených vlhkými loukami s bohatou flórou a ptačí faunou, při levém břehu Klenečského potoka, asi půl km od obce Postřekov. Celá lokalita je mokřadem nadregionálního významu, bylo zde zjištěno přes 300 druhů cévnatých rostlin.

Svou krásu má Klenčí pod Čerchovem také v tom, že jsou zde Výhledy na Chodsko, Dobrou vodu, Újezd, pásmo Haltrava a Sládek.

Postřekov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Proslulé především díky přírodní rezervaci Skalky na Sládku, Valtýřov, Pivoň a Poběžovice. Ve městečku se nachází také Kaple svatého Jakuba.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Zuzana Kratochvílová, 2.D, 2012