Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Hořina

Základní charakteristiky toku
Prameniště Malahov (505 m n. m.)
Ústí zleva do Radbuzy u Hradce (340 m n. m.)
Délka toku 12,5 km
Rozloha povodí 58,3 km²
Průměrný průtok u ústí 0,20 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Řeka teče převážně výchoním směrem. Okolí tvoří členitý zalesněný terén.

Zajímavá místa poblíž toku

Jivjany

Hořina

Nejvýznamnější pro obec Jivjany jsou Jivjanské rybníky. Jivjanské rybníky, které leží na pomezí tří okresů - Domažlice, Tachov a Plzeň-jih, se skládají celkem ze 4 rybníků. Jivjanský, největší cca 30 ha, dále Červený cca 10 ha, a Zálezelský rybník (tvoří ho dva malé rybníčky). Soustava leží východně od obce Jivjany a je dostupná ze silnice Hradišťany - Jivjany. V obci se nechází i Kaple svatého Jakuba.

Nedražice

První zmínky o obci pocházejí z r. 1318, kdy "SMĚDRAŽICE" vlastnil vladyka PROTIVA, který se svými lidmi vypálil tvrz v Blahoustech u Stříbra. Teprve v r. 1576 byly Nedražice sjednoceny pod jednoho majiteleZámek stojí uprostřed bývalého dvora. Jeho patrová budova vystavěná na čtvercovém půdorysu a krytá vysokou mansardovou střechou prošla složitým architektonickým vývojem. Klenuté prostory sv. nároží vzpomínají ještě na starou tvrz. Nynější podobu získal zámek přestavbou ve 2. pol 18. stol.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Zuzana Kratochvílová, 2.D, 2012