Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Radbuza

Základní charakteristiky toku
Prameniště Český les (720 m n. m.) necelé 2 km od města Závist
Ústí Na soutoku se Mží v Plzni (298 m n. m.) získává jméno Berounka
Délka toku 111,5 km
Rozloha povodí 2179,4 km²
Průměrný průtok u ústí 11,1 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Radbuza

Z Českého lesa vytéká poblíž Bělé pod Radbuzou. Horní tok protéká Chodskou pahorkatinou a u Horšovského Týna dále pak vtéká do Plaské pahorkatiny. Dolní tok protéká Plzeňskou kotlinou. Údolí okolo pramene je těsné, spád se průběhem toku mírně zmenšuje. Řečiště řeky je v určitých místech štěrkovité a pravá horská krajina vytváří dojemt tiché a klidné řeky. K jezu u mlýna u Svinné je Radbuza okolo 5 metrů široká. Má celoročně čistou a stálou vodu. V Horšovském Týně přitéká do Radbuzy významný přítok, Černý potok. K dalšímu jezu v Semošicích nabývá Radbuza šířky 5-10 metrů. Dále protéká Staňkovem, ve kterém do Radbuzy vtéká Zubřina a dále směrem na mlýn v Ohučově nabývá šířky přes 10 metrů. Mírným spádem pokračuje směrem na Stod, ve kterém se na ni napojuje velmi významný přítok, Merklínka. Břehy má převážně v přírodním stavu, středně hluboká, charakter toku se nemění ani k jezu ve Vodním Újezdě, kde nabývá šířky okolo 20 metrů. Směrem k jezu Bártova mlýna u Dobřan protéká středně širokým údolím a koryto se mírně zužuje. Na toku na okraji Plzně byla vybudována vodní nádrž České údolí. Na konci při ústí řeky do Mže v Plzni má koryto široké přes 15 metrů, břehy vyšší v městské zástavbě regulované. Řeka je v průběhu celého toku sjízdná.

Zajímavá místa poblíž toku

Bělá nad Radbuzou

Radbuza

Nejcennější památkou je barokní kamenný most, který má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých. Údajně byly dovezeny z pražských zahrad. K dalším významným stavbám náleží i kostel Panny Marie Bolestné z konce 17. století. Bělá i celé okolí nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku nedotčenou přírodou. Přímo ve městě v areálu Základní školy je nové víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem fotbalového hřiště, s tenisovými a volejbalovými kurty, tartanovou atletickou dráhou a skokanskými sektory. V Újezdě Svatého Kříže, části obce Bělá pod Radbuzou, se nechází kostel sv. Kříže, později zbaroknizovaný, dále barokní fara a zámek.

Svržno

Arheologická lokalita, ve které bylo zjištěno osídlení ze starého eneolitu, staré a střední doby bronzové. Byly zde získány vzácné nálezy skla a jantaru, bronzové a železné předměty a značné množství keramiky. Také tudy prochází železniční trať směrem na Domažlice-Planá u Mariánských lázní.

Hostouň

Zde je prostorný renesanční zámek obklopená vodním příkopem, křídlo obsahuje zbytky starší tvrze. Dále barokní kostel, hřbitovní kostel a kostel sv. Vavřince v okolí Štítar. Ferdinandovo údolí, kdysi významné železárny, na hřbetu Českého lesa.

Horšovský Týn

Městská památková rezervace, v historickém jádru se nachází vzácně dochovaný urbanistický soubor od rané gotiky až k pozdnímu baroku. Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky byl postaven v 80. letech 13. století v raně gotickém stylu, v 17. století byl přestavěn ve stylu barokním. Jeho 38 m vysoká kostelní věž umožňuje návštěvníkům daleký výhled do okolní krajiny.Radnice na náměstí Republiky byla vystavěna v 16. století v pozdně gotickém stylu, po požáru v roce 1547 přestavěna ve stylu renesančním. O sto let později byla znovu přestavěna v barokním stylu a nedlouho poté (1708) opět vyhořela a byla opět obnovena. Třetí požár v historii ji postihl v roce 1801. Poslední úprava proběhla mezi roky 1964 - 1967, kdy byl radnici navrácen její renesanční vzhled.Kapucínský klášter byl vystavěn v barokním stylu v roce 1654. Jako klášter definitivně zanikl v roce 1950, kdy se z něj stal sklad potravin. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce. Kostel svaté Anny na Vršíčku pozdně gotický kostel, dominanta krajiny při hlavní silnici na Domažlice. Vede k němu křížová cesta. Kostel svatého Apolináře na Husově náměstí jedna z nejstarších staveb ve městě - gotický kostel z poloviny 13. století. Nacházejí se v něm vzácné malby Horšovského Týna z roku 1500. Stojí na Velkém předměstí při hlavním silničním průtahu městem.

Staňkov

Město leží na půli cesty mezi Plzní a Domažlicemi. Ve městě se nachází 5 kulturních památek. Nejvýznamější je Radnice na náměstí TGM a Kostel svatého Jakuba Většího. Dále železnobetonový most přes Radbuzu, zemědělská usedlost č.p. 70 a dům č.p. 27. Do města přitékají dva nemálo významné příroky Radbuzy, a to Zubřina a potok vzniklý soutokem Puclického potoka a Strachotína

Radbuza

Chotěšov

Mezi pamětihodnosti patří klášter založený Hroznatou v letech 1202–1210, farní kostel Narození Panny Marie z roku 1366, mariánský sloup z r. 1687, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1700 a morové sloupy. Nedaleko obce se nachází bývalé poutní místo Křížový vrch (487 m). Dnes je tam rozhledna. V obci je základní škola 1.–9. třída, sportovní hala, mateřská škola, kulturní dům, kino, pošta, zdravotní středisko, dům pečovatelské služby. Úspěšně se rozbíhá bytová výstavba. Na okraji obce je sportovní letiště Aviatik klubu Chotěšov pro ultralehká letadla.

Litice

Plzeň 6-Litice jsou městský obvod rozkládající se na jižním okraji statutárního města Plzně při řece Radbuze a vodní nádrži České údolí. Dříve samostatná obec patří mezi nejstarší v okolí Plzně. Na území obce bylo prokázáno pravěké osídlení, v 8. století bylo osídleno Slovany. První zmínka o vlastní obci pochází z roku 1212, kdy byl zároveň poprvé zmiňován Litický hrad. Dale se zde nachází farní kostel Petra a Pavla, později předělaný na gotický a barokní fara.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Zuzana Kratochvílová, 2.D, 2012