Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Berounka

(Stará řeka)

Základní charakteristiky toku
Začátek toku vzniká spojením Mže a Radbuzy v Plzni ve výšce 298 m n. m.
Ústí zleva do Vltavy před Prahou (u Modřan) ve výšce 190 m n. m.
Délka toku 139,1 km
Rozloha povodí 8861,4 km²
Průměrný průtok u ústí 36 m³/s

Přítoky

Berounka

Berounka

Průběh toku

 Berounka

Berounka začíná v Plzni pod vodárenskou věží plzeňského pivovaru spojením Mže a Radbuzy, které byly již předtím obohaceny o vodu z Úhlavy. Na okraji Plzně do Berounky ústí Úslava. Berounka si od Plzně udržuje severovýchodní směr, u Křivoklátu se stáčí na jihovýchod a u Řevnic nabírá opět severovýchodní směr. Od Plzně po Zvíkovec Berounka protéká přírodním parkem Horní Berounka. Od Zvíkovce začíná Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a od Berouna protíná Český kras. Tato část je významná zejména jako rekreační oblast. Pod hradem Křivoklát dosahuje Berounka nejsevernějšího bodu. Od tohoto bodu začíná významná rekreační oblast. Na dolním toku houstne osídlení a střídá se s hustým lesním porostem. Řeka pak ještě míjí majestátní hrad Karlštejn a u Modřan se zleva vlévá do Vltavy jako její nejvodnatější přítok.

Zajímavá místa poblíž toku

Berounka je známá svou turistickou zajímavostí. Protéká totiž nádherným údolím a je částečně skryta před civilizací. Turisticky nejoblíbenější místa v okolí Berounky jsou bezesporu hrady Křivoklád a Karlštejn.

 Krivoklat

Křivoklát

Gotický královský hrad Křivoklát patří k nejstarším a nejdochovanějším hradům v Čechách. Součastný Křivoklát vznikl ve 13 stol. za vlády Přemysl Otakar I. na místě raněstředověkého hradu. Pobýval zde Václav I., Přemysl Otakar II a po požáru Pražského hradu i Eliška Přemyslovna. Křivoklát často postihovaly ničivé požáry. Hořelo zde skoro pravidelně každých 200 let. Dětství zde prožil Karel IV. a odtud odjel do Francie. Po návratu s manželkou Blanou z Valois zde nějaký čas pobýval a narodila se mu zde dcera Markéta. Později ale dal přednost Karlštejnu.

Karlštejn

Karlštejn je pak velkolepou dominantou povodí Berounky. Byl založen Karlem IV. v roce 1348 za účelem uložení korunovačních klenotů Svaté říše římské a relikvií. Stavba probíhala v letech 1348–1357. Později zde byly uloženy i České korunovační klenoty. Tyto cennosti zde zůstaly do husitské revoluce, kdy je Zikmund odvezl do zahraničí. Karlštejn prodělal dvě významné přestavby. První v polovině 13. stol, kdy během správy Jáchyma Novohradského z Kolovrat došlo k renesanské přestavbě. Druhou pak provedl Josef Mocker, který přestavěl hrad ve stylu purismu, který měl hradu navrátit původní gotický vzhled. Tato podoba zůstala Karlštejnu dodnes.

 karlstejn

Vápencové lomy

Nachází se u obce Mořina v Českém krasu. V této oblasti se nachází lomy Malá Amerika, Mexiko a největší z nich Velká Amerika. Těžby v nich byla ukončena v 60. letech kvůli sesuvům. Názvy dostaly od trampů díky své samotě. Doly jsou navzájem propojeny podzemními chodbami. Přesto že je nepovolený vstup na dno lomů zakázán, jsou lomy oblíbeným místem trampů a nudistů, kteří slézají dolů, aby si mohli zaplavat v nádherně čistém jezírku. Bohužel zde došlo již k velkému množství smrtelných úrazů. V roce 2000 byla vyznačena turistická trasa, která provádí okolo zmíněných lomů. Lomy jsou zajímavé také pro potápěče, pro které jsou zde ideální podmínky, a pro filmaře, kteří zde natočili mimo jiné filmy Limonádový Joe a Malá mořská víla. K lomům se vztahuje také několik pověstí, Jedna z nich vypráví o fantomovi podzemí Hansi Hagenovi, který v noci okrádá a zabijí trampy. Zjevuje se na malé chvilky a opět zmizí. V jedné štole prý dokonce visí traverza, a kdo na ni třikrát zabouchá a zavolá „Hagene – vem si mě“ musí se sem do roka vrátit, jinak zemře. V jednom lomu se nachází nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách.

 Amerika

Přírodní památky a rezervace

Povodí přírodního parku Horní Berounka se může také pochlubit hojností přírodních památek a přírodních rezervací. Je to přírodní památka Malachova skalka, poté pak s ní sousedící přírodní rezervace Háj se zbytky původního dubohabrového lesa. Na opačném břehu se nachází přírodní rezervace Zábělá. Dalším zajímavým místem jsou Třímanské skály, které se nachází na pravém břehu Berounky, u obce Kladruby. Nakonec je to pak přírodní park Hřešihlavsko se zříceninou hradu Krašova a přírodní rezervace Dubensko. V těchto oblastech se nacházejí nejčastěji spilitové skály a zvlášť významná je zdejší květena. Nádhernou přírodu dokreslují zříceniny hradů Libštejn, Krašov a Týřov.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  3. http://www.turistika.cz/mista/horni-berounka?
  4. http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADmansk%C3%A9_sk%C3%A1ly
  5. http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t
  6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn
  7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika_%28v%C3%A1pencov%C3%A9_lomy%29
  8. http://www.tipynavylet.cz/hodnoceniPOI-176-10.html

Autor: Michal Rytíř, 2.D, 2012