Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Bezdrevský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště Pomezí Šumavského podhůří a Blanského lesa 1 km od Šibeníku ve výšce 863 m n. m.
Ústí zleva do Vltavy u obce Bovornice ve výšce 374 m n. m.
Délka toku 44 km
Rozloha povodí 335,6 km²
Průměrný průtok u ústí 1,28 m³/s

Přítoky

mapa.jpg, 117kB

Průběh toku

Bezdrevský potok od svého prameniště míří nejprve na sever, pak se ovšem u Netolic ostrým obloukem obrací k severovýchodu a krátce na to k jichovýchodu.

Zajímavá místa poblíž toku

DSC04417.jpg, 54kB Bezdrevký potok protéká Netolicemi, dále kolem zříceniny Poděhúsy. Na východ se pak stáčí k Lékařově Lhotě a směřuje severně stočeným obloukem ke Zbudovu kde se opět otáčí na jih ke Zlivu kde napájí druhů největší rybník 15tého století, který nese jeho jméno, tedy Bezdrev.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Jakub Jelínek, 2.C, 2012