Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Hrejkovický potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště V jižních čechách, vychodně od obce Vepice v nadmořské výšce 544 m
Ústí Zprava do Vltavy u Vůsí ve výšce 346 m n. m.
Délka toku 20,2 km
Rozloha povodí 70,9 km²
Průměrný průtok u ústí 0,23 m³/s

Přítoky

Hrejkovický potok

Průběh toku

Hrejkovický potok pramení v nadmořské výšce 537,6 m nad rybníkem Ždír, zhruba 1 km severovýchodně od vesnice Vepice. Protéká klidnou krajinou středního povltaví, v horní části menšími rybníky. Protéká rybníkem Kojovka, dále přibírá z levého břehu vody potůčku tekoucí od rybníků Žebráček a Nový a také vody potoka tekoucího od rybníků Velký a Malý Smíšek. Vzápětí protéká Mrkáčkovým rybníkem a po cca 1 km se vlévá do rybníka Homole. Pod silnicí Kovářov-Milevsko směrem k Nikovicím, před nimiž je z levé strany napájen potokem tekoucího od rybníků Horní a Dolní Roudný. 6 km za Nikovicemi se vlévá do Hrejkvického rybníka z něhož poté protéká Hrejkovicemi směrem na Velkou. Za Velkou přitéká z levé strany Osecký potok. Protéká ještě kolem vsi Květov. Ve výšce 352 m se potok vlévá do Vltavy. Původní tok Hrejkovického potoka je zde zkrácen zvýšením hladiny Orlické přehrady. Po zatopení zde vznikl asi 2 km zahnutý záliv.

Zajímavá místa poblíž toku

Kovářov

Obec 10 km severozápadně od Milevska. V okolí stojí jednopatrová renesančně přestavěná gotická tvrz se znakem ověnčeného ledňáčka. Dále zde můžete najít raně gotický kostel, barokní faru či roubené statky.

Hrejkovický potok

Hrejkovice

Obec vzdálená 6km severoznápedně od Milevska. Nad vsí se rozléhá Hrejkovický rybník a protéká tudy Hrejkovický potok. Ve vsi se nachází kaple sv. Jana Křtitele z roku 1866.

Hrejkovický rybník

Leží na okraji Hrejkovic.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  2. Wikipedie-potok
  3. Wikipedie-Hrejkovice
  4. Fotografie
  5. Fotografie

Autor: Helena Filipová, 2.C, 2012