Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Voznický potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště severozápadně od Voznice ve výšce 516 m n. m.
Ústí zleva do Kocáby u obce Nový Knín ve výšce 267 m n. m.
Délka toku 12.3 km
Rozloha povodí 41.7 km²
Průměrný průtok u ústí 0.09 m³/s

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Voznický potok

Z Brdské vrchoviny ve středních Čechách vytéká ze svahů chlumu Jistebník. Téměř celý tok protéká lesním masivem jihovýchodním směrem. Ve střední částí napájí, bývalý rybník, dnes už nádrž Voznici

Zajímavá místa poblíž toku

V této oblasti se nachází socha sv. Jana Nepomuckého a je zde lesnaté okolí, Hřebeny, Roudný.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  2. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Nikola Truhlářová, 2.C, 2012