Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Kocába

Základní charakteristiky toku
Prameniště v Brdech ve výšce 537 m n. m.
Ústí zleva do Vltavy u obce Štěchvice ve výšce 198 m n. m.
Délka toku 47.2 km
Rozloha povodí 313 km²
Průměrný průtok u ústí 0.62 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Kocába

Přítok Vltavy pramení v Brdech ve výšce 537 m . m. Od pramene teče řeka severovýchodním směrem. Protéká loukami a nízkými lesíky ve značně zarostlém korytě. Pod městem Nový Kmín se údolí úží, prohlubuje a řeka protéká chatařskou oblastí s množstvím lávek. Poslední čtyři kilometry je řečiště regulováno nízkými hrázemi a několika kolmými stupni až k soutoku s Kotěnčickým potokem. Kocába se vlévá do Vltavy zleva ve výšce 198 m n. m.

Zajímavá místa poblíž toku

9de21447-41b8-4da5-b3ee-330240fc410d.jpg

V okolí řeky se nacházejí historické kostely a kláštery. U města Dobříš můžeme navštívit zalesněný vrch Aglaia s chráněným porostem, přírodní rezervaci Kuchyňka se smíšeným pralesovitým lesem, nebo vrch Hradec s přírodní rezervací starých buků. Další zajímavou oblastí je rybník Smrž s vodní plochou 17 hektarů. U obce Nový Knín se nachází Benešovská a Dobříšská pahorkatina. Můžeme zde také vidět soutok Sázavy s Vltavou nebo Posázavskou stezku kaňonem Sázavy.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  2. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Nikola Truhlářová, 2.C, 2012