Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Bílinský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště v jižních Čechách u obce Rukáveč v nadmořské výšce 506 m
Ústí z prava do Lužnice necelé 2 km nad Kolodějem, v nadmořské výšce 346 m
Délka toku 24,5 km
Rozloha povodí 73,5 km²
Průměrný průtok u ústí 0,26 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Z lesů východně od údolní nádrže Orlík teče až na krátké úseky vesměs jižním směrem. Svými vodami napájí několik rybníků na toku. V povodí jsou však i další vodní plochy. Okolní krajina Táborské pahorkatiny je pestře protkaná množstvím lesních ploch. Tvoří reliéf pahorkatin a plošin se zarytými údolími Lužnice a přítoků.

Zajímavá místa poblíž toku

Tyrolský dům

Lovecký zámeček 5 km jihozápadně od Milevska, stylové dřevěné stavení slohu s vyřezávanými štíty a pavlačí, v sousední dřevěné kapli sv. Huberta kopie Madony.

Bernartice

Obec s 1 215 obyvateli 9 km jižně od Milevska v jižních Čechách v Táborské pahorkatině, v nadmořské výšce 463 m; kostel sv. Martina s věží, částečně zbarokizovaný, fara; v okolí východisko na Vraní hory, na vrcholu Posvátný žulový monolit Památník 22 popravených občanů z roku 1942 a z května 1945, Zámecký rybník.

Borovany

tvrz 2,5 km jižně od Bernartic - nad samotou Hrádecký je okrouhlé tvrziště s valem a příkopem, menší (zvané Hrádek) leží na protilehlém skalnatém ostrohu, proťatém dvěma příkopy.

Velký Borovanský rybník

Vodní plocha 15 ha, nachází se na západním okraji obce Borovany.

Dražíč

obec s 273 obyvateli, 8 km západně od Bechyně nedaleko Chrášťan v nadmořské výšce 447; barokní zámeček - patrová stavba se slepými arkádami a s připojenou kaplí; v lesnatém okolí Velký Brovanský rybník, údolní nádrž Orlík.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Martin Vitoušek, V4.G, 2012