Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Černovický potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště Kilometr severovýchodně od Svatavy v nadmořské výšce 638 m
Ústí Zprava do Lužnice v Soběslavi v nadmořské výšce 403 m
Délka toku 38,0 km
Rozloha povodí 137,3 km²
Průměrný průtok u ústí 0,79 m³/s

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Černovický potok

Z Křemešnické vrchoviny pod Svidníkem teče k jihozápadu. Protéká většinou rovinatou krajinou uprostřed lučin. Jeho vody napájí několik rybníků. Od pramenů je tento typicky vysočinný luční potok ovlivňován přítoky několika rybníků. Vine se širokými loukami oklopenými souvislými pruhy lesů. Krajina je velmi mírná, v horní části s výhledy na kopce oblopující kotlinu, kterou potok odvodňuje. Od hráze rybníka Chobot až ke vtoku do rybníka Zámecký je to úzký potok s neupravenými břehy. Charakter toku se až k silničnímu mostu Dvorců nemění. Stále je to podhorský luční potok s poměrně úzkým a hlubším korytem, zaříznutým do lučních ploch. Na posledním úseku až k ústí do Lužnice v Soběslavi se z něj však stává středně široký a volně tekoucí potok nížiného charakteru s neupravenými břehy. Voda je nadržována několika menšími mlýnskými jezy. Potok je splavný jen po velkých deštích nebo na podzimm při výlovu rybníku. Plavba trvá asi den, délka splavné části je 16 km.

Zajímavá místa poblíž toku

Černovice

Obec a letovisko s 1 901 obyvateli, u Obrataně, jihovýchodně od Tábora v nadmořské výšce 594 m; zámek částečně klasicitně upraven - komplex barokního panského a úřednického domu kolem dvora s bránou, vlasní žámek je patrová budova s dvouparovými křídly; raně barokní kostel Povýšení sv. Kříže, zvonice přestavěná barokně, synagoga; v lestnatém okolí rybník Klínot, Svidník(740 m), Choustník (680 m), hájovna U Eustachů v Huťském polesí, Křeč, Veřejné tábořiště Rybník Klínot.

Choustník (původně Choustnice)

Obec s 614 obyvateli, 15 km jihovýchodně od Tábora v jižních Čechách v Křemešnické vrchovině v nadmořské výšce 548 m; v okolí nad obcí na vrchu Choustník (683 m) rozsáhlá zřícenina stejnojmenného raně gotického hradu, čtyřhranná 18 m vysoká věž upravena jako rozhledna s výhledem na Soběslavsko, na hřebenu přírodní rezervace - skalní věže a rozsáhlá kamenná moře se suťovám pralesovým porostem, areál chatové osady Mlýny, Planá nad Lužnicí.

Mlýny

Obec se 141 obyvateli, 13,5 km severovýchodně od Soběslavi; gotický kostel sv. Kateřiny upravený a doplněný věží, lidová architektura - ves kolem vřetenové návsi s prostou zděnou zástavbou.

Budislav

Obec se 463 obyvateli, 2 km východně od Tučap; původně barokní zámek později zcela přestavěn - udržovaná čtyřkřídlá patrová budova v zahradě; v okolí Budislavská hora (560 m).

Tučapy

Obec s 818 obyvateli, 8 km severovýchodně od Soběslavi v nadmořské výšce 455 m; zámeček - jednopatrová nevýznamná stavba, barokní kostel sv. Jakuba Většího, židovské domky, synagoga; v okolí zříceniny hradu Choustníka (680 m).

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Monika Vašková, V4.G, 2012