Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Červený potok

(Dračice, v Rakousku Reißbach)

Základní charakteristiky toku
Začíná vytéká z rybníku východně od Kaprounu na rakouských hranicích ve výšce 668 m n. m.
Ústí zprava do Lužnice severozápadně od Klikova ve výšce 443 m n. m.
Délka toku 49,0 km
Rozloha povodí 152,1 km²
Průměrný průtok u ústí 1,10 m³/s

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Pramen Dračice

Své toky sbírá v přírodním parku Česká Kanda. Z Jihovýchdního úbočí kopce Vysoký Kámen se Dračice jako skutečně dravá řeka spouští do údolí smšrem ke státní hranici. V lesnatém horním toku Novobystřické vrchoviny napájí Žišpašské rybníky a rybník Osika. Zde se také nazývá Červený potok, který jižně od Nové Bystřice opouští naše území. Ve střední části od 12. do 33. km protéká Rakouskem jako Reißbach. Do Jižních Čech se vrací jako Dračice východně od Františkova. Mezi lesy se proplétá západním směrem až ke svému ústí do Lužnice.

Údolí této řeky je široké s hlinitým podkladem, ve kterém koryto tvoří četné zákruty. Po provalení hrází na horním toku vznikly dlouhé peřeje. Sjížděný úsek měří přes 10 km, z osady Františkov je splavná téměř vždy. Splutí trvá 2-3 hodiny.

Zajímavá místa poblíž toku

Žišpašské rybníky

Žišpašské rybníky tvoří Dolní žišpašský rybník a Žišpašský horní rybník, nachází se necelé 3 km jihovýchodně od Hůrek na okraji obce Blata.

Klášter

Část obce Nová Bystřice 4 km východně, v nadmořské výšce 655 m; klášter pavlánů, nad třemi léčivými prameny raně barokní kostel Nejsvětějíší trojice; v okolí rybník Osika, lesnatá Novobystřická vrchovina, Landštejn.

Osika

Rekreační rybník necelé 2 km severovýchodně od obce Albeř.

Albeř

Obec 2 km severovýchodně od Nové Bystřice; v rybničnatém a lesnatém okolí zbytky zdí patrového zámečku zvaného Terezín, rybník Osika.

Nová Bystřice

Město s 3 303 obyvately v jižních Čechách v Javořické vrchovině ve vzdálenosti 15 km od Jindřichova Hradce v nadmořské výšce 588m; dilniční hraniční přechod do Rakouska; renesanční zámek - čtyřkřídlí jednopatrový komplex, zasklené arkády, na střeše komíny s tulipány, mšstská památková zóna - městské hradby se dochovali na jížní straně města, kostel sv. Petra a Pavla, raně barokně upraven, goticko-renesanční hřbitovní kostel sv. Kateřiny, sloup Nejsvětějíší Trojice, renesanční a emírové měšťanské domy, v lenatém okolí úskokolejná dráha, rekreační rybník Osika, Klášter, Vysoký kámen, Landštejn, chatová osada a veřejné koupaliště Albeř.

Mnišský rybník

Vodní plocha se nachází v těsné blízkosti rakouských hranic kilometr jižně od Nové Bystřice.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Petr Šmíd, V4.G, 2012