Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Chotovinský potok

Kozský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště u Lažan v nadmořské výšce 600 m
Ústí zprava do Lužnice u Sezimova Ústí v nadmořské výšce 390 m
Délka toku 32 km
Rozloha povodí 213,2 km²
Průměrný průtok u ústí 1,11 m³/s

Přítoky

chotovinský potok

Průběh toku

Chýnovský, též nazývaný Kozský potok pramení nedaleko obce Lažany, jižně pod Miličínem. Pramení v nadmořské výšce 600 m. n. m. nejdříve teče na jihovýchod, ale pod zárybničnou lhotou se stáčí na západ. Do Lužnice se vlévá z pravé strany v Sezimově ústí.protéká převážně rovinatou krajinou, akorád pod Kozským mlýnem se začíná trochu vlnit. ten také patří na konec trasy Chotovinského Potoka. Má kolem sebe spousty zajímavých památek jako např. Kozí hrádek kde pobýval Mistr Jan Hus. Má kolem sebe poměrně hodně rybníků. Je mělký, ale velmi zarostlý.

Bývá splavný. Záleží ale na tom, aby měl v sobě dostatek vody. Nejpříznivější splav bývá za vypouštění rybníků. Úsek je dlouuhý cca 14 km. Za dobrých podmínek je sjízdný během jednoho dne.

Zajímavá místa poblíž toku

renesanční zámek u Lažan

Na skalnatém návrší nedaleko Ležan, na místě někdejší tvrze byl vybudován na konci 16. století renesanční zámeček s přistavěným druhým barokním křídlem, který byl účelově využit. Kolem zámečku vede anglický park.

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

V obci Hoštice, stojící 5,3 km severně od Chotovin, stojí zbarokizovaný kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

renesanční zámek Nemyšl

Na okraji města Nemyš stojí půvabný renesanční zámek s arkádami a okrouhlou věží. Roku 1800 byl barokně upravován a empírově přestavěn.Je tvořen skupinou tří samostatných objektů v anglickém parku, po restituci byl dlouhodobě nevyužíván a chátrá.

tvrz Polánka

2 km jihovýchodně od Chotovin leží tvrz Polánka. Bohužel se zachovala pouze její část, ale je velmi špatném stavu.

Chalupský rybník

Na pravém přítoku Lužnice 4 km od Tábora leží Chalupský rybník.

Zárybničná lhota

Necelých 5 km od Tábora leží Zárybničná Lhota, která je v lesnatém okolí Chýnov.

Kozí hrádek

Kozí hrádek leží nedaleko Sezimova Ústí. Je pověstný pobytem mistra Jana Husa. Nyní se kolen něho plánuje postavení dálnice. Je to národní kulturní památka.

Starý kravín

2 km od Sezimova Ústí se nachází rybník Starý Kravín. Jižně od něj se nachází Nový Kravín a naopak severně od něj rybník Jezero.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  3. mapy.cz

Autor: Kateřina Žilavá, V4.G, 2012