Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Dírenský potok

(Deštěnský potok)

Základní charakteristiky toku
Prameniště v Chválkově v nadmořské výšce 615 m
Ústí zprava do Lužnice u Soběslavi v nadmořské výšce 404 m
Délka toku 35,5 km
Rozloha povodí 116,2 km²
Průměrný průtok u ústí 0,64 m³/s

Přítoky

Dírenský potok

Průběh toku

Své vody sbírá v lesích Křemešnické vrchoviny. Teče nejprve jižním, od Mnichu jihozápadním směrem, kterýudržuje až k Dírné. Zde se obrací k západu, protéká řadou rybníků (mj. Zámeckým rybníkem). Meandruje mezi menšími lesíky a teprve před ústím se dostává do bezlesé jihočeské krajiny. Místně je též nazýván jako „Deštenský“, případně „Deštěnský potok“.

Zajímavá místa poblíž toku

Mnich

Obec se 472 obyvateli, 8,2 km západně od Kamenice na Lipou v nadmořské 553 m; pozdně barokní fara – čtvercová jednopatrová částečně udržovaná budova, dvůr a hospodářské budovy, okolo vede starý mlýnský náhon.

Kostel sv. Jana Křtitele v pozdně barokní podobě s věží; v lesnatém okolí Deštná, zámek Červená Lhota, u obce památník slovanského bratrství.

Deštná

Obec se 616 obyvateli, 8 km severovýchodně od Kardašovy Řečice v nadmořské výšce 420 m; kostel sv. Oty s věží, později zbarokizovaný; v lesnatém okolí rybníky, Nový Dvůr s prostým zámečkem.

Červená Lhota

Část obce Pluhův Žďár s 30 obyvateli, 3,1 km východně od Dírné v nadmořské výšce 490 m; barevný „vodní“ zámek upravený raně barokně, později rekonstruován – čtyřkřídlá patrová stavba zabírá celou skálu vystupující z rybníka, jihozápadní nároží vyrůstá přímo z vody, hranolová průčelní věž, kamenný most – zámek, zařízený jako letní sídlo, přibližuje návštěvníkům úroveň bydlení feudálních majitelů, zámecký park a renesanční kaple na břehu rybníka; do celého objektu zámku včetně parku je bezbariérový přístup; v okolí Deštná.

Dírná

Obec se 467 obyvateli, u Červené Lhoty, 10 km východně od soběslavi v nadmořské výšce 469 m; zámek barokně přestavěn – dvoupatrový objekt s dvojitou střechou s vikýři, most přas příkop obklopující celý zámek; kostel sv. Vavřince přestavěný pozdně renesančně.

Mezná

Obec se 113 obyvateli, 6 km východně od Soběslavi; v lesnatém a rybničnatém okolí Záříčí. –Soběslav viz Lužnice.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Monika Vašková, V4.G, 2012