Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Koštěnický Potok

(Kačležský)

Základní charakteristiky toku
Prameniště kilometr severně od Kaprounu ve výšce 670 m n. m.
Ústí zprava do Lužnice u Majdaleny ve výšce 438 m n. m.
Délka toku 40,5 km
Rozloha povodí 171,3 km²
Průměrný průtok u ústí 0,97 m³/s

Přítoky

Koštěnický potok

Průběh toku

Vyvěrá pod místním názvem Kačležský potok u Kunžaku. Teče zprvu k jihozápadu, zčásti podél státní hranice, od Chlumu u Třeboně obrací tok k západu. Jeho vody napájí několik rybníků, z nichž největší je Staňkovský. Okolí je otevřené a lučinaté. Od mostu v Novém Vojířově směrem ke vtoku do Staňkovského rybníka protéká tento velmi pěkný potok zprvu hlubším a sevřenějíším údolím obklopeným lesy. Ve střední části však je údolí ploché, s mírnými stráněmi a loukami. Místy vede obydlenou krajinou a je částečně regulován. Koštěnický potok je je splavný téměř vždy, sjízdná část toku měří více než 8 km. Vodočet je na ř. km 0,8 u obce Kostky, doba plavby je 2-3 hodiny.

Zajímavá místa poblíž toku

Kačležský rybník

Údolní nádrž Kačležský rybník s vodní plochou 180,8 ha, nacházi se 6 km západně od Kunžaku.

Kunějov

Obec 7 km severně od Nové Bystřice; lidová architektura - kromě prostých zděných usedlostí zachován archaický dům s roubenkou vysokou bývalou jizbou.

Čímeř

Obec se 664 obyvately ležící 5 km severozápadně od Nové Bystřice; původně gotický kostel sv Jíří s věží.

Staňkovský rybník

Staňkovský rybník Údolní nádrž Staňkovský rybník s vodní plochou 241 ha, nachází se 3 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně.

Chlum u Třeboně

Obec a letovisko v jižních Čechách s 2333 obyvateli 12 km jihovýchodně od Třeboně v nadmořské výšce 429 m; zámek novobarokně přestavěn - udržovaná trojkřídlá dvoupatrová budova, balkon, za zámkem přístupný rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie z období vrcholného baroka s křížovou cestou; v lesnatém okolí rekreační oblast - rybníky Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř, Zlatá stoka, Nová řeka; chatová osada, stanové tábory Jih a Sever u rybníka Hejtman, veřejné tábořiště u rybníka Hejtman a u Staňkovského rybníka 4 km severovýchodně od Chlumu.

Hejtman

Údolní nádrž Hejtman s vodní plochou 77 ha, nachází se při jihovýchodním okraji Chlumu u Třeboně.

Točník

Rybník se nachází necelé 2 km jižně od Chlumu u Třeboně.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Petr Šmíd, V4.G, 2012