Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Hamerský potok

(Morávka)

Základní charakteristiky toku
Prameniště Necelé 2 km jihovýchodně od Horních Dubének v nadmořské výšce 750 m
Ústí Ústí zleva do Nežárky
Délka toku 46,4 km
Rozloha povodí 221,2 km²
Průměrný průtok u ústí 1,73 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Hamerský potok

Z Jihlavských vrchů teče jihozápadním směrem zprvu jako Dubenský potok. Později pod jménem Morávka napájí několik rybníků od českomoravské hranice až k Jindřichovu Hradci. V horním konci Hamerský potok vytváří v kamnitém řečišti kaskády a četné peřeje.

Zajímavý úsek je od Hornoměříčského rybníka až ke hraničním tabulím nad vtokem do rybníka Hejtman 400 m proti vodě. Potok zde má břehy v původním stavu s hlubšími tůněmi. Voda je vzdutá několika jezy. Od hráze Ratmírovského rybníka k železničnímu mostu Jitka v Otíně potok tvoří spojku mezi rabníkem Vajgar a Hejtman a Ratmírovským rybníkem.

Protéká klikatým tokem v otevřeném údolí zvláštní a klidnou krajinou. U Blažejova je údolí sevřeno strmými, místy zalesněnými stráněmi. Pod vsí Jindřiš se krajina otevírá a Hamerský potok protéká zvolna mezi lučinami do rybníka Vajgar a dále do Nežárky. Začátek sjížděného úseku, který měří 21 km, je mezi rybníkem Hejtman a Ratmírovským rybníkem. Splavnost určuje vodočet umístěný na mostě u Blažejova. Splutí ze Strmilova trvá necelý den, od Ratmírovského rybníka asi 3 hodiny.

Zajímavá místa poblíž toku

Horní Dubenky, Janštejn, Horní Meziříčko - obec 3 km východně od Strmilova, v lesnatém okolí Meziříčský rybník, Hradisko (760 m).

Strmilov

obec s 1524 obyvateli ležící 14 km východně od Jindřichova Hradce s empírovým kostelem sv. Jiljí, pozdně románský hřbitovní kostel sv. Ondřeje.

Budkov

obec 2,4 km jihozápadně od Strmilova, v okolí kamenná tvrz - patrová udržovaná budova, patrny zbytky opevňovacího systému

rybník Hejtman

Rybník Hejtman (68 ha) leží 1,4 km jihozápadně od Strmilova.

Rozkoš

Novogotický zámeček 2,5 km severozápadně od Kunžaku nedaleko Střížovic, čtvercová jedno- a dvoupatrová budova s dvoupatrovou hranolovou věží, zakončenou cimbuřím, okolo budovy zahrada.

Střížovice

Obec se 660 obyvateli, 4 km jihozápadně od Strmilova, v okolí rybník Hejtman, Ratmírovský rybník a Komorník.

Ratmírovský rybník

Ratmírovský rybník se nachází Malého Ratmírova 7 km východně od Jindřichova Hradce.

Vítkův Hrádek

Zbytky gotického hradu necelé 3 km severně od Kačležského rybníka nedaleko Blažejova, nejpatrnějším zbytkem je mohutný dvojitý pás příkopů a valů okolo hradiště s pozůstatky věže.

Blažejov

Obec s 290 obyvateli, 7 km východně od Jindřichova Hradce v nadmořské výšce 506 m, kostel. Je východiskem do Jindřišského údolí, v okolí jsou Krvavý rybník a Ratmírovský rybník.

P1140425.JPG, 167kB

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Dominika Stárková, V4.G, 2012