Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Ponědražský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště Drahotěšice v nadmořské výšce 513 m
Ústí zleva do Lužnice u Ponědrážky v nadmořské výšce 414 m
Délka toku 14,8 km
Rozloha povodí 64,5 km²
Průměrný průtok u ústí 0,35 m³/s

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Ze severního svahu Baby vytéká potok východním směrem. Ten udržuje až ke svému ústí. Z pásma lesů středního Povltaví se dostává u Vamberka. O několik kilometrů dál, tok vstupuje do oblasti CHKO Třeboňsko. Zde protéká několika rybníky, z nich nejvýznamnější jsou Záblatský rybník, pod nímž se křízí se Zlatou stokou a Ponědražský rybník. Okolní krajina se širokými výhledy je klidná a poměrně málo obydlená.

Nakonec potok protéká dvěmi vesnicemi - Ponědraž a Ponědrážka.

Zajímavá místa poblíž toku

Dubenský rybník

Rybník nedaleko obce Ševětín.

Ševětín

Obec nedaleko Lomnice nad Lužnicí, dominantou je gotický kostel.

Mazelov

Obec s městskou památkovou zónou lidové architelktury 7 km západně od Lomnice nad Lužnicí.

Záblatský rybník

Šestý největší rybník České republiky s katastrální výměrou přesahující 310 ha ležící 4 km severozápadně od Lomnice nad Lužnicí.

Ponedražský rybník

Údolní nádrž s katastrální výměrou téměř 130 ha 8 km jižně od Veselí nad Lužnicí.

Ponedrážka

Obec s městskou památkovou zónou lidové architelktury 5,5 km jižně od Veselí nad Lužnicí.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Tereza Veselá, V4.G, 2012