Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Smutná

Základní charakteristiky toku
Prameniště 2 km od Nových Libernic ve výšce 640 m n. m.
Ústí Zprava do Lužnice u Bechyně ve výšce 361 m n. m.
Délka toku 47,0 km
Rozloha povodí 246,5 km²
Průměrný průtok u ústí 1,18 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Smutná

Z vlašimské pahorkatiny od Javorové skály jako potok Cedrov teče až k Jistebnici stále k jihu. Na horním toku napájí řadu rybníků. K Vratišovu teče západním směrem, zde se z potoka stává řeka Smutná. Po soutoku s Milevským potokem u Sepekova se stává splavnou pro sportovní lodě. Pod Vlksicemi se obrací zpět k jihu a tento směr až k ustí nemění. Má poměrně malý spád s četnými zákruty. Místy jsou podél toku lesíky. Sjízdná část měří 24 km, plavba trvá přibližně den. Smutná bývá splavná již po menších srážkách a při napouštění rybníků.

Zajímavá místa poblíž toku

Jistebnice

město a letovisko s 2115 obyvateli v jižních Čechách ve Vlašimské pahorkatině 14 km severozápadně od Tábora. Jádro městečka si zachovalo velmi malebný maloměstský výraz, starý zámeček (Vlašský či Panský dům) - barokní jednopatrová stavba, kostel sv. Machaela Archanděla přestavený goticky, cenný židovský hřibitov atd.

Nadějkov

obec podhorského charakteru se 747 obyvateli, 4 km severozápadně od Jistebnice ve Vlašimské pahorkatině v nadmořské výšce 535 km. Památky, které se tu nacházejí jsou například trojkřídlý patrový zámek, barokní kostel Nejsvětější Trojice, Mlýnský rybník.

Sepekov

obec s 1342 obyvateli, 5 km jihovýchodně od Milevska. Mimo jiné se tu nachází i kostel Panny Marie s ambity.

Tovaryš

rybník (ha) se nachází nedaleko obce Sepekov

kostel

Opařany

obec s 1421 obyvateli, který se nachází západně od Tábora v nadmořské výšce 461 m. Nachází se tu novorenesanční zámek, které jsou jedno až třípatrové budovy s přírodním parkem. Cenný je tu obzlášť vrcholně barokní kostel sv. Františka Xaverského.

Bechyně

viz. Lužnice

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Nguyen Hoang, V4.G, 2012