Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Vlásenický potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště 1.5 km od Kostelce v nadmořské výšce 579 m
Ústí zprava do Lužnice u Dražiček v nadmořské výšce 375 m
Délka toku 12,0 km
Rozloha povodí 28,8 km²
Průměrný průtok u ústí 0,14 m³/s

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Protéká v Táborské pahorkatině, pahorkatinami, plošinami a údolími Lužnice a jejich přítoků. V povodí se nachází několik rybníků.

Zajímavá místa poblíž toku

Holubova lípa

V obci Vlásenice (jihovýchodně od Jistebnice) se nachází památný strom, známá Holubova lípa („lípa velkolistá“); vysoká 26 m, obvod kmene 860 cm, stáří odhadováno na 450-600 let. Údajně byla vysazena roku 1416 na památku upálení Jana Husa, nebo prý pod ní sám Hus kázal při svém pobytu na jihu Čech.

Meziříčí

Obec se 122 obyvateli, 1,5 km od Dražic. Nachází se zde novorenesanční zamák v okolí letiště Tábor Všechov - Dražice.

Dražice

Obec se 613 obyvateli, 5 kilometrů od Tábora. Nachází se zde raně gotický kostel sv. Jana Křtitele a fara.

Přírodní památka Vlásenický potok

Protože se v okolí potoka vyskytuje řada chráněných rostlin a živočichů byla v zájmu jejich ochrany již v roce 1956 vyhlášena Přírodní památka Vlásenický potok.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Jakub Volf, V4.G, 2012