Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Lužnice

(v Rakousku Lainsitz)

Základní charakteristiky toku
Prameniště Řeka pramení v rakouské části Novohradských hor jako Lainsitz.
Ústí Ústí zprava do Vltavy v nádrži Orlík u Neznašova v nadmořské výšce 346 m.
Délka toku 186,9 km (na území ČR 153 km)
Rozloha povodí 4 226,2 km²
Průměrný průtok u ústí 24,3 m³/s

Přítoky

most.jpg

Průběh toku

SvehluvMost.jpg

Lužnice pramení v Rakousku na svazích Novohradských hor ve výšce 980 m n. m. a teče nejprve severním směrem do České republiky, po několika kilometrech se vrací do Rakouska, kde protéká Vitorazskem a opět se vrací na naše území u obce Krabonoš. Teče od jihu k severu Třeboňskou pánví, kde je napojena na soustavu rybníků a Novou řekou spojena s Nežárkou, u Soběslavi přitéká do Táborské pahorkatiny. Udržuje si nejprve severní a severozápadní směr, v Táboře se otáčí k jihozápadu a hlubokým údolím směřuje k ústí z pravé strany do Vltavy ve výšce 346 m n. m.

Jméno řeky se vyvinulo ze staročeského označení Ložbnica „lužní řeka, voda protékající luhy“.

Na horním toku, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko zařazené v roce 1977 do mezinárodního systému biosferických rezervací UNESCO, meandruje řeka písčitým, místy zarostlým korytem, lučinatou krajinou až k Veselí nad Lužnicí. Asi osmdesát metrů před jezem Pilař odbočuje z řečiště Zlatá stoka a dále po proudu pod vsí Majdalena v místě zvaném Rozvodí (starší pojmenování Novořecké splavy) odbočuje ze starého koryta další umělý tok Nová řeka. Původní Stará řeka pokračuje úzkým meandrujícím korytem s četnými slepými rameny až k vtoku do našeho největšího rybníka Rožmberka. Pod jeho 11 metrů vysokou hrází, kde je dodnes v provozu elektrárna z roku 1920, proudí Lužnice převážně regulovaným korytem hustěji osídlenou krajinou do Veselí nad Lužnicí, dále protéká historickým městem Soběslav.

U Sezimova Ústí se údolí řeky prohlubuje a k toku se přibližují lesy. Na skalnatém ostrohu při ústí potoka Tismenice leží město s husitskou tradicí, pojmenované podle biblické hory Tábor, s městskou památkovou rezervací a poutním místem Klokoty, dominantou na vysoké stráni nad řekou. Spád Lužnice se od Tábora zvyšuje a v řečišti přibývají kameny. U obce Stádlec spojuje oba břehy toku jediný dochovaný řetězový most v Čechách, postavený v polovině 19. století Vojtěchem Lannou podle návrhu Bohuslava Schnircha u Podolska na Vltavě a přemístěný na Lužnici při stavbě Orlické přehrady. Na skalnatém srázu nad řekou leží historické lázně Bechyně s renesančním zámkem ze 16. století a železničním a silničním železobetonovým mostem „Duha” z roku 1926 překlenujícím údolí řeky ve výšce 60 metrů nad hladinou. Pod Bechyní se hluboké údolí otevírá a poslední kilometry protéká Lužnice otevřenou lučinatou krajinou. V Kolodějích končí svou pouť ve vzduté hladině vyrovnávací nádrže Kořensko na Vltavě.

Ráz krajiny

Bechyne.jpg

Na naše území přitéká nad Novou Vsí v CHKO Třeboňsko už jako splavná říčka. Z jižních svahů Novohradských hor protéká od jihu k severu Třeboňskou pánví. Zde je napojena na soustavu rybníků a Novou řekou spojena s Nežárkou. U Soběslavi přitéká do Táborské pahorkatiny. V Táboře se otáčí k jihozápadu a hlubokým údolím protéká až k ústí.

Pod Týnem nad Vltavou je Lužnice nížinná řeka. Plyne mírným a stejnoměrným proudem rovinatou a lučinatou krajinou jižních Čech. Její voda je nadržována četnými jezy a napájí soustavu rybníků, vytvořených ve středověku rožmberským regentem Jakubem Krčínem. Pouze v úseku Tábor - Bechyně se údolí zužuje a v kamenitém dně vznikají peřeje. K napájení některých rybníků byl vybudován umělý tok zvaný Zlatá stoka. Ten odbočuje z Lužnice doleva nad jezem Pilař a vrací se zpět do Veselí nad Lužnicí.

Řeka Lužnice zde protéká největším českým rybníkem Rožmberkem. Jeho hráze jsou před přívaly velké vody chráněny umělým tokem Nové Řeky. Ta přebytečnou vodu odvádí do řeky Nežárky. Od rozvodí z rybníka Rožmberk se Lužnice nazývá Starou řekou a celý tento úsek je přírodní rezervací.

K nejzajímavějším akcím na této řece patří každoroční rituál „Odmykání Lužnice”. Na úseku k jezu Šulcova mlýna v Tušti je to středně široká říčka. Břehy má přírodní, dosti zarostlé. Mělčiny střídají táhlé tůně s písčitým a silně zabahněným dnem. Široké a ploché údolí s množstvím luk i rozsáhlých lesů vytváří skutečně krásný jihočeský kout. - Ke splavu rozvodí Nové řeky- Staré řeky je řeka mělce zaříznuta do terénu. Voda mírně plynoucí protéká klidným a neupraveným korytem. Jeho břehy jsou hustě porostlé stromy. Klidná krajina odpovídá rázu jižních Čech.

V letních měsících jsou však lidé napadáni hejny komárů. Směrem k silničnímu mostu ve Vlkově protéká Lužnice plochým údolím. Její tok je z větší části upraven a sevřen do hrází. Spád je mírněn několika jezy. Řeka je obklopena řadou větších jihočeských rybníků, což zvyšuje její krásu. Po soutoku s Nežárkou nabývá na šířce. Ale i zde je podstatná část toku upravena.

Voda mírně plynoucí má řadu vhodných míst k rekreaci. Krajina je zde široká a plochá. V letních měsících je voda nižší. Na podzim při vypouštění rybníků značně vysoká. Voda střední šířky je většinou klidná, v neupraveném korytě. Břehy porostlé stromovím vytváří četné zákruty. Jedná se o velmi hezký úsek toku.

Další úsek vede k jezu mlýna Soukeník u Sezimovo Ústí. Středně široká řeka zde má přírodní a nízké břehy, voda dosti hluboká. Hezká krajina z hustou zástavbou rekreačních chat. - K jezu v Dobronicích má tok přírodní břehy porostlé stromovím. Dosahuje šířky až 50 m, v tišinách má hlinitobahnité bahno. V proudných částech je dno naopak kamenité až balvanité. V několika místech spadají na obou stranách do vody kolmé skály.

Poslední úsek k jezu Červeného mlýna u Nuzic navazuje na údolní nádrž Orlík. Řeka s přírodními břehy je zde široká a značně hluboká. Pět jezů vytváří dlouhé tišiny, přesto i zde je několik peřejnatých úseků (Červený mlýn, Bechyňský jez, Dobronický jez). Výstavbou rekreačních středisek a letním ruchem ztratil tento úsek svou intimitu a klid. Okolí celého toku je protkáno sítí turistických cest. Od Tábora provází řeku dálková stezka až k jejímu ústí do Vltavy. Lužnice je vyhledávanou řekou pro plavby o dovolené. Délka sjízdné části je 146 km. Z vodočtů je nejdůležitější tradiční táborský u silničního mostu na ř. km 39,5. Plavba ze Suchdolu nad Lužnicí, kde je plavba obvykle zahajována, trvá průměrně 5-7 dní.

Zajímavá místa poblíž toku

Krabonos.jpg

Místa vhodná ke koupání

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Autor: Lukáš Pisinger, V4.G, 2012