Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Mastník

Základní charakteristiky toku
Prameniště severně od obce Střezimíř ve výšce 597 m n. m.
Ústí zprava do Vltavy ve výšce 271 m n. m.
Délka toku 47,3 km
Rozloha povodí 331,4 km²
Průměrný průtok u ústí 1,23 m³/s

Přítoky

Mastník v Sedlčanech

Průběh toku

Mastník

Od pramene teče Mastník zpočátku k severu. V Sedlčanech přijímá zleva Sedlecký potok. Horní část toku tvoří prohlubující se údolí s kamenitým dnem. Po vtoku do nádrže Velký Mastník u Martinic řeka protéká nevýrazným údolím s přírodními břehy. Krajina kolem Mastníku se rychle mění. U rybníka Červený Hrádek se Mastník stává rychle tekoucím potokem vysočinného typu různé šíře. Na toku se nachází i četné hlubší tůně. Poslední úsek řeky vede ke hraničním tabulím v obci Radič. V těchto místech se stává neregulovaným potokem protékajícím lučinamy a lesy. Několik kilometrů před ústím přechází v hluboký kaňon.

Zajímavá místa poblíž toku

Červený Hrádek

Zajímavým místem poblíž toku je Červený Hrádek. Zde se nachází barokní zámek, který byl renesančně přestavěn. U města Sedlčany je vystavěna novorenesanční radnice, kostel sv. Martina, pozdně gotická brána a zvonice. V okolí se také nachází vrchy Cihelný s lidovou hvězdárnou.

Použitá literatura

  1. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  2. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Nikola Truhlářová, 2.C, 2012