Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Cikánský potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště severní úbočí Boubína v nadmořké výšce 923 m
Ústí zleva do Blanice pod Záblatím v nadmořské výšce 572 m
Délka toku 11,1 km
Rozloha povodí 40,3 km²
Průměrný průtok u ústí 0,38 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Podél Cikánského potoka se nachází řada bývalých mlýnů (Urbánkův Mlýn, Machův Mlýn, Dobišův Mlýn, U Bartlů). V dolní části toku se nacházejí sejpy - pozůstatky po dřívějším rýžování zlata.

Zajímavá místa poblíž toku

Přírodní rezervace Saladínská olšina

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Jan Tesař, V4.G, 2014