Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Zlatý potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště necelý kilometr od Skříněřova v nadmořské výšce 910 m
Ústí zprava do Blanice u Blanice v nadmořské výšce 429 m
Délka toku 35,5 km
Rozloha povodí 92,4 km²
Průměrný průtok u ústí 0,60 m³/s

Přítoky

ZlatyPotok.jpg, 193kB

Průběh toku

Od úbočí Libínu (1 096 m) teče nejprve na jihovýchod. U Ovesné se velkým obloukem stáčí k severu. Tento směr udržuje až k ústí. Celý tok probíhá v Prachatické hornatině Šumavského podhůří. Řídce osídlená krajina je plná lesů. Na dolním toku je v povodí i několik rybníků.

Zajímavá místa poblíž toku

Zbytiny

Obec s 312 obyvateli, který leží jižně od Prachatic v Prachatické hornatině Šumavského podhůří v nadmořské výšce 786 m. Najdete zde kostel sv. Víta barokně obnovený po požáru a v okolí také v dominantní poloze barokní kostel sv. Maří Magdalény s výhledy.

Chroboly

Obec s 442 obyvateli, který leží 8 km jihovýchodně od Prachatic. Najdete zde kostel Narození Panny Marie (rozšířený a zbarokizovaný)

Frantoly

Obec leží 6,5 km jihovýchodně od Prachatic. Ze starého kostela sv. Filipa a Jakuba je ponecháno pouze zdivo věže, zbytek je barokní novostavbou.

Osule

Zřícenina hradu u Vítějovic, který leží 5,2 km severovýchodně od Prachatic. Má protáhlý tvar a dva metry vysoké zbytky dvou okrouhlých věží. Najdete zde také zříceniny paláce a obydlí.

Vitějovice

Obec se 435 obyvateli, který leží 6 km severovýchodně od Prachatic. Najdete zde barokní kostel sv. Markéty, památkovou zónu lidové architektury - vcelku nenarušená ves s řadou hodnotných staveb, zvláště archaických domů špýcharového typu. V okolí pod vsí při Zlatém potoce stojí původně renesanční Bürgrův (Panský) mlýn a na vrchu Osule (645 m) zbytky hrady Husinec.

Hracholusky

Obec se 487 obyvateli, které leží 8 km západně od Netolic. Je zde zachováno několik skupin hodnotných zděných usedlostí ovlivněných rustikálním barokem, včetně starších objektů sýpek.

Strekovice nad Blanicí

Obec s 1 172 obyvateli, který leží 9 km severovýchodně od Prachatic v nadmořské výšce 458 m. Najdete zde původně raně gotický kostel sv. Dominika a v okolí také Žichovec, Spálená (595 m), Husinec, údolí Zlatého potoka od Vítějovic a autokempink Žichovec u řeky Blanice.

Blanice

Část obce Bavorov (zvaná též Velká Blanice). Leží 9 km na řece blanici jihozápadně od Vodňan v nadmořské výšce 445 m. Najdete zde románský kostel sv. Jiljí a v okolí také zříceniny hradu Helfenburk.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Illyria Brejcha, V4.G, 2014