Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Slatinný potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště na Šumavě 150 m pod vrcholem Pancíře v nadmořské výšce 1190 m
Ústí zprava do Křemelné u Centlovy Hůrky v nadmořské výšce 821 m
Délka toku 11,5 km
Rozloha povodí 31,1 km²
Průměrný průtok u ústí 0,75 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Tok probíhá v CHKO a NP Šumava.Okolí na horní části toku tvoří lesy

Zajímavá místa poblíž toku

Pancíř

Pancíř je šumavská hora v Pancířském hřbetu s 1214 m n.m. Nachází se 5 km severovýchodně od Železné Rudy. Rozhledna na vrcholu nabízí výhled na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu.

Gerlova Huť

Hůrka

Hůrka je zaniklá sklářská ves na Šumavě, asi 7 km východně od Železné Rudy. Byl zde pohřben i otec spisovatele Karla Klostermanna

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Anna Mlezivová, V4.G, 2014