Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Křemelná

(Zhůřecký potok)

Základní charakteristiky toku
Prameniště v 2 km severně od Pancíře v nadmořské výšce 1090 m
Ústí zleva do Otavy 5 km nad Rejnštejnem v nadmořské výšce 627 m
Délka toku 30,3 km
Rozloha povodí 171,6 km²
Průměrný průtok u ústí 4,43 m³/s

Přítoky

kanal.jpg, 266kB

Průběh toku

V úseku prameniště Křemelné se nachází rezervace.Pak teče jihovýchodním směrem podél státní hranice. Pod vrcholem křemelná se nedaleko Čeňkovy Pily spojuje s Vydrou a tvoří tak Otavu. Křemelná je prudká horská říčka plná zákrutů a kaskád. Protéká hlubokým, místy lesnatým údolím.

Zajímavá místa poblíž toku

Čeňkova Pila

Původně vodní pila se skladem dřeva vybudovaná v 19. století pražským podnikatelem Čeňkem Bubeníčkem na soutoku Vydry a Křemelné mezi obcemi Rejštejn a Srní.

Srní

Horská obec a rekreační středisko s 362 obyvateli.Nachází se 16km jižně od Sušice.Najdeme zde například kostel Nejsvětější Trojice nebo roubený Klostermannův dům.Na západním okraji obce začíná plavební kanál, který spojuje Vydru a Křemelnou a byl určen k plavení dřeva.

Stodůlky

Stodůlky jsou zaniklá obec pod horou Křemelnou.

Vchynicko-tetovský kanál

Kanál vystavěný schwarzenberským projektantem Josefem Rosenauerem byl zpřístupněn pro těžbu dřeva v okolí Modravy, kam nevedly v té době žádné pozemní komunikace. Začíná na Vydře nad Antýglem. Mírným spádem obchází v délce 14 km nesplavný kaňon Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou pilou a ústí do Křemelné.V dnešní době slouží část kanálu jako přívod vody pro vodní elektrárnu na Čeňkově Pile. Po celé jeho délce je naučná stezka

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. http://www.sumavaregion.cz
  3. http://www.sumavanet.cz

Autor: Anna Mlezivová, V4.G, 2014