Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Lomnice

Základní charakteristiky toku
Prameniště v Brdech, cca 750 m severozápadně od vrcholu Tremšína v nadmořské výšce 827 m
Ústí zleva do Otavy ve vzdutí nádrže Orlík u Dědovic v nadmořské výšce 346 m
Délka toku 59,5 km
Rozloha povodí 830,8 km²
Průměrný průtok u ústí 3,28 m³/s

Přítoky

LomnicePodOstrovcem.jpg, 166kB
NadUstimJesenice.jpg, 186kB
PodUstimJesenice.jpg, 177kB
SoutokLomniceSeSkalici.jpg, 178kB
UstiLomniceDoOtavy.jpg, 104kB

Průběh toku

Vzniká soutokem několika potoků. Až k Tchořovicím teče téměř jižním směrem. Na horním toku protéká zejména lučinami. Pod Miroticemi vtéká do zalesněné oblasti. Údolí se místy prohlubuje a tvoří místy peřeje. Rychlý úsek však brzy střídá stojatá voda. Řeka Lomnice je napojena na rozsáhlou soustavu rybníků. Na toku se nachází také chráněný úsek - rezervace protékaný Dolejší rybník. Na trase Mirotice - ústí Skalice jsou pořádány každoroční vodácké srazy.

Hlavní tok Lomnice se skládá z typicky podhorských potoků, což jsou zejména lesní, částečně i luční potoky Smolinecký a Závišínský. V úseku od pramenu až do vtoku do rybníka Pustý je voda většinou klidnější. Zdejší krajina je čistá a panenská. K jezu mlína Míreč je to klidná voda v otevřenějším údolí. V povodí je hodně poměrně velkých rybníků.

V poslední fázi - soutoku se Skalicí - je Lomnice úzká říčka většinou s přírodními břehy. Voda zde je hluboká a mírně přikalená. Pod Miroticemi vstupuje do písčitých lesů. Lomnice je sjízdná v úseku dlouhém 32 km.

Zajímavá místa poblíž toku

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Lada Doležalová, V4.G, 2014