Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Losenice

Základní charakteristikatoku
Prameniště Zhruba 1,5 km severoseverozápadně od vrcholku Přilba v nadmořské výšce 1118 m
Ústí Ústí zprava do Otavy u Rejštejna v nadmořské výšce 558 m
Délka toku 15,6 km
Rozloha povodí 54,4 km²
Průměrný průtok u ústí 0,65 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Říčka pramení zhruba 1,5 km severoseverozápadně od Přilby (1219 m n. m.) v nadmořské výšce 1118 m. Zprvu její tok míří severním směrem; po levé straně se zdvihají hory U tří jedlí (1152 m) a Valy (1010 m), po pravé straně Churáňovský vrch (1119 m) a Popelná hora (1091 m). Pod Popelnou Losenice obtéká ostroh Obří hrad s pozůstatky halštatského hradiště, čímž se stáčí k severozápadu. Ústí do Otavy v Rejštejně na jejím 107,8 říčním kilometru.

Zajímavá místa poblíž toku

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor:Jan Voborský, V4.G, 2014