Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Volšovka

Základní charakteristiky toku
Prameniště necelý kilometr od Radkova v nadmořské výšce 914 m
Ústí zleva do Otavy u Sušice v nadmořské výšce 482 m
Délka toku 16,4 km
Rozloha povodí 74,8 km²
Průměrný průtok u ústí 0,86 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Horní tok této říčky se nacházý v CHKO Šumava. Vytéká z rašeliniště od vysokého hřbetu(1078 m).Teče k severovýchodu Svatoborskou vrchovinou.U Petrovic u Sušice se obrací na východ a tento směr udržuje až k ústí. Okolní krajina je poměrně hustě osídlena a plná menších lesních ploch.

Zajímavá místa poblíž toku

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor:Jan Voborský, V4.G, 2014