Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Peklov

Základní charakteristiky toku
Prameniště asi 500 m severozápadně od Vrbic v nadmořské výšce 742 m
Ústí zleva do Volyňky u Nemětic v nadmořské výšce 428 m
Délka toku 17,7 km
Rozloha povodí 80,5 km²
Průměrný průtok u ústí 0,36 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Od pramene ležícího asi 1,5 km severozápadně od Vacova téče Peklov na severozápad pestrou krajinu Šumavského podhůří, přičemž v horní části má kamenité dno a je lemován lesy, zatímco v dolním toku prokátá hlavně luky

Zajímavá místa poblíž toku

Přečín

Tvrz Tvrdka z Přečína ze 14. století byla roku 1700 přestavěna Schwarzenberky na zámek, který je nyní soukromý. Tvoří ho soubor budov z nichž hlavní má osu čtyř arkád.

Dobrš

Místní část Dražova s renezančně rozšířenou původně gotickou tvrzí ze 13. století, torzem třípatrové věže, pozdně goticky přestavěným kostelem Zvěstování Panny Marie pozdně románskou kaplí a o novogotické zvonové patro zvýšený románský kostel sv Jana a Pavla.

Čestice

Obec s dvoukřídlým patrovým ranně barokním zámkem se šestibokou věží, novoantickou kaplí Povýšení sv. Kříže a románským kostelem sv. Jana Křtitele.

Doubravice u Volyně

Obec s tvrzí připomínanou již roku 1251, z níž se dodnes zachovala dvoupatrová hranolovitá věž nad potokem Peklov.

Nihošovice

Obec s patrovým pozdně ranesančním zámkem s portálem vedoucím do křřížově klenutého průjezdu.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4