Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Spůlka

(Spůtka)

Základní charakteristiky toku
Prameniště 3km severně od Přilby v nadmořské výšce 1099 m
Ústí zleva do Volyňky u Bohumilic v nadmořské výšce 548 m
Délka toku 19,2 km
Rozloha povodí 104,2 km²
Průměrný průtok u ústí 1,0 m³/s

Přítoky

Spulka 232 kB

Průběh toku

Ze slatiny pod Churáňovem západně od Stach v Šumavském podhůří teče k východu. Pramenná část toku se nachází v CHKO Šumava.

Spůlka je silný horský potok, který protéká v podhůří a v lukách křivolakého údolí. Břehy má přírodní a zarostlé. Sjízdný úsek měří cca 13km, vodočet je v továrním objektu na ř. km 0,4.

Zajímavá místa poblíž toku

Churáňov

Meteorologická stanice, lyžařský sportovní areál a vrch, naučná stezka

Stachy

Středisko rekreace, kostel Navštívení Panny Marie, rozhledna na Javorníku, Kohoutí kříž

Zdíkovec

Rybník

Zdíkov

Horská obec a turistické středisko, renesanční zámeček

Čábuze

Památkově hodnotná ves

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Anna Kubová, V4.G, 2014