Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Volyňka

Základní charakteristiky toku
Prameniště 300 m jihovýchodně od vrcholu Světlé hory v nadmořské výšce 1045 m, 2 km jižně od Lipky
Ústí zprava do Otavy ve Strakonicích v nadmořské výšce 388 m
Délka toku 46,1 km
Rozloha povodí 413,1 km²
Průměrný průtok u ústí 3,09 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Ze studánky na jihovýchodního svahu Světlé hory (1123 m n. m.), kde začíná svůj tok v CHKO Šumava, Volyňka směruje k severu až k soutoku s Otavou. Nejprve protéká Světlohorskou nádrží, její údolí je úzké, často krétkověbě mění směr. Postupně se údolí řeky rozšiřuje a napřimuje, přičemž se břehy řeky snižují. Před ústím do Otavy dosahuje šířky 12 m.

Dno Volyňky je převážně kamenité a v horní části toku vytváři řadu peřejí.

Zajímavá místa poblíž toku

Vimperk

Město na úpatí Boubína s barokně a novogoticky přestavěným zámkem, goticky přestavěný kostel Navštívení Panny Marie, barokně přestavěný a novogoticky upravený hřbitovní kostel sv. Bartoloměje.

Mářský vrch

Vrch 907 m n. m. se zajímavou rozhlednou umístěnou v patře nad kaplí.

Čkyně

Obec ležící 8 km severovýchodně od Vimperka s novogotickým zámkem, synagogou, židovským hřbitovem a raně gotickým kostelem sv. Máří Magdalény s věží

Volyně

Město s památkovou městskou zónou ležící 13 km jižně od Strakonic.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4