Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Otava

Základní charakteristiky toku
Začátek toku vzniká spojením Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily ve výšce 627 m n. m.
Ústí zleva do Vltavy pod Zvíkovem ve výšce 346 m n. m.
Délka toku 113 km
Rozloha povodí 3 788,2 km²
Průměrný průtok u ústí 26,1 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Otava vznikla soutokem řek Vydry a Křemelné poblíž Čeňkovy Pily. Směřuje vzhůru na sever k městu Sušice, odtud se stáčí severovýchodním směrem před Horažďovice. Zde se obrací na jihovýchod k Písku a opět směřuje na sever. Těsně před ústím do Vltavy se stáčí k severovýchodu. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady.

Část do Rejštejna je rychlá, peřejnatá se spoustou balvanů. Údolí je zde úzké. Od Sušice teče otevřenou lučinatou krajinou. Na řece můžeme naleznout spoustu jezů. Zajímavý úsek se nachází u Dlouhé Vsi, kde Otava protéká horským údolím mezi sráznými stěnami a skalami. V okolí Horažďovic se velmi rozšiřuje. Střídají se zde rychlé proudy s volně plynoucí vodou. V Sudoměři se její šířka pohybuje kolem 30 m. Její břehy jsou zde nízké porostlé stromovím. Před Pískem vstupuje do hlubokého, skalnatého údolí.

Zajímavá místa poblíž toku

Čeňkova Pila

Čeňkova Pila je rekreační středisko, při soutoku řek Vydry a Křemelné. Čeňkova pila byla vodní pila na řece Vydře. Postavena pražským obchodníkem se dřevem Čeňkem Bubeníčkem. Jedná se o pilu na vodní pohon, která zpracovávala šumavské dřevo z okolních lesů. V roce 1937 se zde začalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena do provozu a dnes patří mezi naše nejvýznamnější technické památky.

Rejnštějn

Rejštejn je známý jako osada rýžovačů zlata a sklářů. Počtem obyvatel je pátým nejmenším městem v Česku, dokonce menší než řada vesnických obcí.

Sušice

Sušice je jednou z 15 obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji a patří rovněž mezi obce s pověřeným obecním úřadem. Ve středu města se nalézá historické centrum, které je městskou památkovou zónou, s náměstím, uprostřed kterého stojí radnice. Na 845 metrů vysokém vrchu Svatobor, zvedajícím se západně od Sušice, se nachází 32 metrů vysoká rozhledna. Nedaleko tohoto města můžeme spatřit například gotickou zříceninu Rabí.

Horažďovice

Horažďovice zde nalezneme krásný barokně přestavený (původně renesanční) zámek. V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy.

Prácheň

Prácheňje vesnice, část města Kamenický Šenov v okrese Česká Lípa. Trvale zde žije 424 obyvatel. Prácheň je také název katastrálního území. Můžete se zde vypravit do muzea, nebo kouknout na gotickou zříceninu hradu.

Strakonice

Strakonice jsou okresní město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky. Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které se spojily v poddanské město Strakonice. Spatříte zde raně gotický hrad, či románsko-gotický kostel.

Písek

Písek je jihočeské historické město na řece Otavě. V roce 2011 zde žilo téměř 30 tisíc obyvatel. V Písku se nachází nejstarší dochovaný český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a částečně zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce. O Písku se někdy říká, že má univerzitní charakter, protože je v něm více středních škol, než je pro města takové velikosti obvyklé. V rámci rozvíjejícího se turismu se v centru města nachází infocentrum.

Otava je také častokrát označována jako zlatonosná řeka, na jejích březích se rýžovalo zlato, rozšířená byla i voroplavba a splavování dřeva v 18. a 19. století. Lovily se zde i perlorodky.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
  4. http://www.infoglobe.cz/reky/evropa/ceska-republika/otava/

Autor: Iva Cílková, 2.C, 2012