Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Šlapanka

Základní charakteristiky toku
Prameniště necelý kilometr východně od Věžnice (jihlavské) v nadmořské výšce 597 m
Ústí zleva do Sázavy v Havlíčkově Brodě na jejím 164,4 říčním kilometru v nadmožské výšce 408 m
Délka toku 35 km
Rozloha povodí 265,3 km²
Průměrný průtok u ústí 1,8 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Šlapanka pramení v severní části Brtnické vrchoviny, která je podcelkem Křižanovské vrchoviny, východně od osady Věžnice. Odtud její tok směřuje převážně severním až severozápadním směrem. Říčka teče střídavě mezi loukami a nehlubokými lesy. Údolí je mělké a otevřené, řečiště kamenité, břehy zarostlé. Na horním toku je označována též jako Jamenský potok podle obce Jamné, kolem které protéká. Po zhruba asi 7 km severním směrem od této vsi protéká Šlapanka městem Polná, nad nímž přibírá zprava Zhořský potok a poté přímo v Polné Ochozský potok. Níže po proudu mezi obcemi Věžnice a Šlapanov na říčním kilometru 15,1 přijímá zleva svůj největší přítok Zlatý potok, který výrazně posiluje její tok. Několik metrů před ústím do Sázavy v Havlíčkově Brodě se rozděluje na dvě ramena.

Zajímavá místa poblíž toku

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Jan Švec, V4.G, 2013