Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Větší Vltavice

(v Rakousku Kettenbach)

Základní charakteristiky toku
Prameniště v Rakousku 2 km jihovýchodně od Schenkenfeldenu na severním svahu Lichtensteinu (883 m n. m.) v nadmořské výšce 815 m
Ústí zprava do Vltavy u Herbertova 3 km pod Vyšším Brodem v nadmořské výšce 540 m
Délka toku v ČR 7,5 km
Rozloha povodí 107,5 km²
Průměrný průtok u ústí 1,15 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Pramení jako Kettenbach 2 km jihovýchodně od rakouské obce Schenkenfelden na severním svahu Lichtensteinu (883 m n. m.). Kilometr severozápadně od Poledního vrchu (719 m. n. m.) začíná východně od bývalé obce Konrátov tvořit česko-rakouskou státní hranici, v čemž pokračuje téměř 2 km až po soutok s Hájským potokem, proti jehož proudu pak hranice pokračuje dále na východ. Krátce po té, co na soutoku s Hájským potokem zcela vstupuje na naše uzemí přijímá zleva vody Mlýneckého potoka.

Údolím mezi Herbertovem a Černým lesem (710 m n. m.) Větší Vltavice záhy dospívá ke svému ústí do Vltavy.

Celý velice krátký tok této říčky na našem území probíhá v CHKO Šumava. Teče severozápadním směrem, podél pravého břehu je poměrně velká lesní plocha. Od levého břehu jsou v otevřenějším prostoru hezké výhledy na lesnaté svahy Šumavy.

Zajímavá místa poblíž toku

kostel sv. Michaela Archandela

Horní Dvořiště

Obec se 489 obyvateli, 7 km východně od Vyššího Brodu v nadmořské výšce 651 m; kostel sv. Michaela Archanděla s věží - ukázka jihočeské pozdně gotické architektury, železniční přechod do Rakouska.

Vyšší Brod

Vyšší Brod leží asi 25 km jižně od Českého Krumlova. Nejvýznamnější památkou městečka je gotický klášter, vystavěný na západním okraji obce nad řekou Vltavou. Na horním konci protáhlého náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který byl založen současně s klášterem roku 1259. V období husitských válek byl kostel zničen, obnoven byl až v 16. století.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Žaneta Osmaniová, 2.C, 2012