Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

O webovém projektu

Projekt popisující Vltavu a její přítoky zpracovala skupina studentů tříd 2.C a 2.D a V4.G Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky v roce 2012.

Návrh základní struktury webu a jeho stylování vytvořil František Brandštýl (2.D), úvodní přehledovou stránku o Vltavě sestavila Jana Kratochvílová (2.C). Ostatní studenti zpracovali buď jeden hlavní nebo hned několik méně významnějších vodních toků, které jsou buď přímými přítoky Vltavy, nebo přítoky jejích významnějších přítoků.

Studenti 2.C tak zpracovali všechny významnější přímé přítoky Vltavy vyjma Lužnice, kterou včetně jejích přítoků zpracovali studenti V4.G, a Berounky, kterou si vzali na starost studenti 2.D.

O rok později popsali studenti V.4G významné přítoky Sázavy a v roce 2014 celý projekt završili studenti V4.G zpracováním stránek o významných přítocích Otavy.

Seznamy přítoků jsou uspořádány od pramene k ústí, přičemž L a P před názvem přítoku označuje, zda jde o levostranný či pravostranný přítok.

Upozornění: Tyto webové stránky jsou výsledkem čerstvě dokončeného webového projektu, je tedy možné, že v jejich obsahu bude ještě docházet ke změnám.
Případné připomínky a náměty k projektu buď zasílejte e-mailem, nebo je předejte přímo studentovi, který příslušnou část zpracoval.

Richard Černý