panorama.jpg, 71kB

Hněvkovice

Základní údaje
Poloha Vodní tok Vltava
Nejbližší obec Týn nad Vltavou
Souřadnice WGS 84 49°10′54" N, 14°26′45" E
Účel Za účelem odběru vody pro jadernou elektrárnu Temelín (JETE)
Rok zprovoznění 1991, ale stavba trvala 1986-1991
Průměrný průtok 30,8 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 2,77 km²
Hráz Typ Betonová tížná se třemi korunovými přelivy
Kóta koruny 375,6 m n. m.
Šířka v koruně 9,5 m
Délka v koruně 191 m
Výška nad základem 31,5 m
Bezpečnostní přeliv Typ Korunový
Průměr 12 m
Kapacita 140 m³/s
Hrazení Segmentové hrazení
Nádrž Zásobní objem 12,2 mil. m³
Vymezený retenční objem 0 mil. m³
Celkový objem 21,095 mil. m³
Max. zátopová plocha 267,67 ha

Historie přehrady

Přehradní nádrží Hněvkovice se spodním vývarem a úpravami odtokového koryta na řece Vltavě byla vybudovaná v letech 1986–1991 jako primární zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín.

Stavba přehrady Hněvkovice byla zahájena roku 1986 společně s vodním dílem Kořensko a s jadernou elektrárnu Temelín. Roku 1986 začalo vylesnování prostoru a v únoru roku 1987 byla zahájena betonáž. V říjnu roku 1988 byla Vltava převedena z původní koryta. Stavba, která byla budována za účelem zásobování vody s suchých obdobích pro Telemlín byla ukončena roku 1991.

Současnost přehrady

Vlastníkem je Česká republika a správcem přehrady: Povodí Vltavy, státní podnik a provozovatel: Povodí Vltavy,státní podnik.

Vodní přehrada se nachází asi 4 km jihovýchodně od Týna nad Vltavou a spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády, které byly vybudovány roku 1991. Kromě zásobování vody slouží také jako rekreační středisko za účelem plavání a rybaření. Dalším dúležitým úkolem přehrady je likvidace havárií v čistotě vody, eventuálně proplachování vodního toku ke zlepšení kvality vody a hygienických podmínek toku krátkodobým vypouštěním zvýšeného odtoku z nádrže.

Zajímavosti v okolí přehrady

Nedaleko přehrady se nachází jaderená elektrárna Temelín, což je největší jaderná elektrárna v Česku. U pravého břehu je umístěna plavební komora pro lodě do nosnosti 300 t a na levém břehu přehrady Hněvkovice se nachází malá vodní elektrárna o výkonu 9,6 MW. Roční výroba dosahovala roku 2009 30,5 Gwh a roku 2010 30,7 Gwh.Ve strojovně jsou umístěny dvě turbíny typu Kaplan,které pracují v pološpičkovém režimu za účelem využití hydroenergetického potenciálu vodní přehrady. Na pravém břehu se nachází zámek Hněvkovice a na místě dnešního zámku stávala od 16. století renesanční tvrz postavená Jeronýmem Hozlauerem z Hozlau. Po roce 1620 byly Hněvkovice nejdříve po krátkou dobu v majetku Častolárů z Dlouhé Vsi a vzápětí jsou připojeny k Týnu nad Vltavou, který vlastnilo pražské arcibiskupství. Od 1942 až dodnes v zámku a přilehlých budovách funguje škola.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Jan Kasl, 2.D