panorama.jpg, 71kB

Slapy

Základní údaje
Poloha Vodní tok Vltava
Nejbližší obec Černošice
Souřadnice WGS 84 49°49'25.265 " N, 14°26'3.081 " E
Účel vodní elektrárna
Rok zprovoznění 1957
Průměrný průtok 84,7 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 12 962 km²
Hráz Typ betonová tížná
Kóta koruny 279,20 m.n.m.
Šířka v koruně 26,2 m
Délka v koruně 260 m
Výška nad základem 67,5 m
Bezpečnostní přeliv Typ korunový
Průměr 60 m
Kapacita 2999 m³/s
Hrazení segment
Nádrž Zásobní objem 200,5 mil. m³
Vymezený retenční objem 0 mil. m³
Celkový objem 269,3 mil. m³
Max. zátopová plocha 1162,6 ha

Historie přehrady

Příprava stavby na zahájení stavby vodní přehrady začala v červenci roku 1949 ražením směrové štoly pro obtokový tunel. Ten byl vylámán ve skále na pravé straně toku, který byl zprovozněn roku 1951. Délka mezi oběma portály je 360 metrů s plochou profilu 100 m³. V roce 1952, po schválení úvodního projektu, byly zahájeny stavebně montážní práce. Stavba byla ukončena v roce 1955 včetně uvedení elektrárny do provozu. Přes vodní nádrž byly vytvořeny tři silniční mosty – u Vestce, Cholína a Živohoště.

Slapy

Současnost přehrady

Dnes se Slapská přehrada využívá právě pro špičkovou výrobu elektrické energie, regulaci průtoku na dolní vltavsko-labské plavební trati. Dále slouží jako zdroj pitné a průmyslové vody s využitím pro rybí hospodářství. Díky velikosti a okolním přírodním podmínkám je vyhledávaným střediskem se sportovním vyžití a rekreací.

Slapy

Zajímavosti v okolí přehrady

Slapská přehrada umožňuje spoustu rekreačních, sportovních a kulturních zážitků. Sportovní aktivity začínají od vypůjčení šlapadel až po školu winsurfingu nebo využívání golfového hřiště. Pro příznivce zdravého pohybu je možnost vystoupání na Rabyňskou vyhlídku a pro akčnější a odvážnější výletníky je zde možnost si zahrát paintball. Z kulturních akcí stojí za zmínku každoroční festival Cihlafest.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Kateřina Voštová, 2.C