Akce pořádané v období březen 2023

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Akce KČT Tábor se uskuteční v případě, že aktuální protiepidemická opatření umožňují setkávání alespoň 3 lidí ve vnějších prostorách. Všichni účastníci jsou sami odpovědní za dodržování dalších opatření (nošení roušek v situacích vymezených aktuálními protiepidemickými opatřeními atd.).

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Pěší turistika25. 3.16Písek
Vrcovice – plynová lávka – Jiráskův most – Kamenný most – lávka Dagmar Šimkové – Putimská brána – hotel Otava – Písek město ž.zast.
Odjezd vlakem v 9:08 h, návrat vlakem v 16:46 nebo 18:55 h
Možná úprava trasy: lze zkrátit na 11 km
Vysokohorská turistika1. 4.
Skalní cvičné terény VHT 1: 25. Otvírání skal na Choustníku
Tradiční zahájení lezecké sezóny, výcvik základních dovedností pro výkonnostní VHT.
Základní horolezecký výcvik, opakování lanové techniky, možnost splnění „Minima VHT“ (po předchozí telefonické domluvě s Václavem Průchou alespoň týden předem). Zahájení v 10:00 h u skal.
Pěší turistika
Cykloturistika
1. 4.
Individuální účast na DP Za povidlovým koláčem v Benešově
Dětskou trasu vede Pavel Schwarz, odjezd v 9:00 h.
Pěší turistika1. 4.
Individuální účast na Bechyňské schody
Tradiční běh dvojic do zámeckých schodů. Zahájení v 8:30 h.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3