Členství v KČT Tábor

Členem táborského odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a není členem jiného odboru KČT. Členství tedy není nijak podmíněno místem bydliště či občanstvím. Vzniká výhradně na základě písemné přihlášky. Můžete však využít elektronickou verzi přihlášky, po jejímž odeslání pro vás bude připraven členský průkaz, při jehož převzetí už jen podepíšete písemnou přihlášku předvyplněnou odeslanými údaji.

Výhody základního členství v KČT Tábor:

Aktivní členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec základního členství v KČT Tábor:

Patriot členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec aktivního členství v KČT Tábor:

 

Členské příspěvky pro rok 2022
Členská kategorie Typ členství
Základní Aktiv Patriot
mládež (<= 25 let*) 230 Kč 330 Kč 1530 Kč
dospělí (26 - 61 let*) 370 Kč 520 Kč 1820 Kč
senioři (od 62 let*)
invalidní důchodci
230 Kč 330 Kč 1530 Kč
rodinné členství 650 Kč 950 Kč 2150 Kč

Stávajícím členům stačí k prodloužení členství uhradit příslušnou částku do 15. 1. 2022 na klubovní konto 512774843/0300 (zájemci o časopis Turista už do 5. 1. 2022 kvůli předplatnému 440 Kč, které přičtou ke svým příspěvkům) a do variabilního symbolu uvedou poslední čtyřčíslí čísla svého členského průkazu, do konstantního symbolu 898 (nebo 379 v případě složenky) a následně si v klubovně nebo po dohodě i jinak vyzvednou novou členskou kartu pro rok 2022.

Upozorňujeme, že při pozdější úhradě je předplatné Turisty 480 Kč, tedy o 40 Kč vyšší.

Detailní informace o členství můžete získat také na této e-mailové adrese.


Chcete-li se stát členy KČT Tábor a souhlasíte-li s jeho stanovami, pravdivě a úplně vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku. (Stávající členové použijí pro nahlášení změn v důležitých osobních údajích - zejména adresy pro doručení tištěné verze Turistického hlasatele - elektronickou hlášenku změn.)

Údaje v prvních dvou řádcích jsou povinné (vyjma titulu). Pro lepší možnost kontaktu však doporučujeme vyplnit také alespoň jedno telefonní číslo. Vyplňte, prosím, i svůj e-mail, jehož prostřednictvím s vámi budou dohodnuty termín a místo podpisu papírové verze přihlášky.

Přihláška do KČT Tábor

Osobní údaje

Titul (před)
Jméno
Příjmení
Titul (za)

Ulice
Č.popisné
/
/
Č.orientační
PSČ
Obec

Telefon domů
Telefon do zam.
Mobil
E-mail

Typ členství

Základní
Aktivní
Patriot

Podklady pro určení členské kategorie

Datum narození (D.M.RRRR)
muž
žena
Pobírám invalidní důchod

Členská kategorie

Mládež (<= 25 let*)
Dospělý (26 - 61 let*)
Senior (od 62 let*)
Invalidní důchodce

Rodina = alespoň 1 rodič (prarodič) a 1 dítě (vnouče) <= 25 let  
   - plátce
   - další člen příslušející k plátci jménem 0 Kč


Částka k úhradě

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím se stanovami KČT Tábor.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
dle přílohy č. 1 Směrnice KČT ORG 8/2018

* Pro zařazení do věkových kategorií je rozhodující věk, který bude dosažen v roce, na který jsou placeny příspěvky.