Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

O webovém projektu

První část projektu mapující velkoplošná zvláště chráněná území České republiky zpracovala skupina studentů tříd 2.B a 2.C Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2010.

Druhou část projektu popisující maloplošná chráněná území na Táborsku vypracovala z poloviny skupina studentů kvarty (V4.G) v roce 2010 a o rok později ji dokončila další skupina studentů kvarty (V4.G).

Návrh základní struktury webu a jeho stylování vytvořili Jan Dohnal (2.C) a Markéta Hejná (V4.G), interaktivní mapu velkoplošných zvláště chráněných území David Vobr (2.C) a interaktivní mapu maloplošných zvláště chráněných území Táborska v roce 2011 Alexandr Kašpar (V4.G). Michaela Fialová a Anna Fišerová (2.B) sestavily popis základních pojmů vztahujících se ke zvláště chráněným územím ČR. Ostatní studenti zpracovali po jednom zvláště chráněném území.

Logo projektu pochází z fotografie Rojšínského vrchu (599 m n. m.) pořízené 11. října 2009 v CHKO Blanský les.

Případné připomínky a náměty k projektu buď zasílejte e-mailem, nebo je předejte přímo studentovi, který příslušnou část zpracoval.

Richard Černý