Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Flóra v okolí Zlaté stoky

Vegetace Zlaté stoky a jejího okolí odpovídá flóře CHKO Třeboňska. Flóra této oblasti je velice rozmanitá a krásná.

1.jpg, 126kB, 750x502

Stulík žlutý

Na horním toku se vyskytuje Stulík žlutý. Kořen stuhlíku roste do hloubky 50 až 200 cm v bahnitém dně. Z kořene vyrůstá stonek a dlouhé stopky listů. Listy a květ plavou na hladině. Dává přednost slunečným stanovištím.

Stuhlik zluty.jpg, 49kB, 750x563

Lakušník štítnatý

V Třeboni se vyskytuje Lakušník Štítnatý. Jedná se o vodní rostlinu, která může po vyschnutí vegetovat i na obnažených dnech. Ve stojatých vodách, zřídka i v pomalu tekoucích, často vytváří monodominantí rozsáhlé porosty nebo porosty smíšené s jinými vodními rostlinami.

Lakusnik stitnaty.jpg, 81kB, 750x500

Žebernatka bahenní

U hrdla se vyskytovala ohrožená žebernatka bahenní. Žebernatka má článkovaný rozvětvený oddenek, který se plazí v bahně a z nějž vyráží květonosné stvoly. Ty jsou naplněny vzduchem, stojí proto přímo nad vodou. Po odkvetení však vypustí vzduch a ponoří se pod vodu. Listy mají hřebínkovitý tvar. Květy mají pětidílný kalich, pěticípou, bílou nebo narůžovělou, v ústí žlutou korunu.

zebernatka bahenni.jpg, 67kB, 750x562

Další flóra

Od Třeboně po Rožmberk se také vyskytují křoviny, ty se zde vyskytují díky ne tak časté údržbě. Břeh je téměř po celé délce lemován dřevinami, kupříkladu: dub letní, jasan ztepilý, topol černý, vrba křehká, vrba popelavá, vrba trojmužná, vrba košařská krušina olšová. Avšak nejhojnější z nich je olše lepkavá.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Martin Šedivý, 2.B