Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Vodní hospodářství na Zlaté stoce

DSC03866.JPG, 265kB

Co to vlastně znamená?

Vodní hospodářství neboli vodohospodářství je činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod.

Funkce Zlaté stoky

Při nedostatečném množství vody v rybnících dochází ke zhoršování podmínek pro chov ryb. Tyto problémy pomáhá překonávat právě Zlatá stoka, která již pět století v celé své délce přes 45 km přivádí vodu z řeky Lužnice do více než třiceti rybníků. Po celý rok přivádí vodu pro sádky, doplňuje vodu v rybnících, ale zároveň ji v období výlovů odvádí. Naprostou nezbytnost prokazuje Zlatá stoka v zimě, kdy okysličená voda umožňuje přežití ryb pod ledem. V minulosti sloužila také jako zásobárna vody, pro závlahu i odvodnění, k plavení dřeva a také k nahánění sádek.

Ve svých počátcích pomohla odvodnit staré močály rozkládající se od věků v povodí Lužnice. Později také pomáhala zachytávat především jarní, též však i podzimní přívaly vod, které v povodí Lužnice často působily rozsáhlé škody.

Síla Zlaté stoky v minulosti poháněla již beze zbytku zaniklé pily, po staletí však na ní byly provozovány i mlýny, jejichž pozůstatky se dochovaly až do současnosti, a to:

V minulosti stoka přispěla také transportem stavebního materiálu k výstavbě Třeboně i k její obraně zásobováním městského vodního příkopu vodou. Vodou však dlouho zásobovala i přilehlé obce a města.

Průběh toku Zlaté stoky

Zlatá stoka odbočuje z řeky Lužnice u obce Majdalena blízko jezu Pilař. Pokračuje přes polesí Barbora a vede přes tyto lesy vodu k Opatovickému rybníku, který sousedí s rybníkem Svět v Třeboni. Pod Třeboní je napojena na rybníky Káňov, Velký Tisý, Koclířov a přijímá vody z rybníků Dvořiště, Záblatského, Bošileckého. Kromě těchto velkých zásobuje i odvodňuje celou řadu menších rybníků.

Právě Zlatá stoka tak umožnila doplnit síť velkých rybníků používaných pro výkrm tržních ryb soustavou malých a středních nádrží, třecích a plůdkových rybníků a výtažníků pro třístupňový odchov kapří násady, na jejichž kapacitě dosud spočívá produkce velkých rybníků.

Zlatá stoka pak obtéká městečko Lomnici nad Lužnicí a je na ni napojen Ponědražský rybník. Před návratem do řeky Lužnice přibližně 2 km před Veselím nad Lužnicí zásobuje i náš oficiálně třetí, de facto však dokonce druhý největší rybník - Horusický.

DSC04105.JPG, 267kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Tereza Šímová, 2.C